🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyermekek napközbeni ellátása
következő 🡲

gyermekek napközbeni ellátása: családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A ~ keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. – A ~t különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani 1) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége; 2) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül; 3) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. – A ~ megszervezhető a gyermekek életkorának megfelelően különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint a Kt. hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben. V.G.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény. 1997.