🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyalui szerződés
következő 🡲

gyalui szerződés, 1541. dec. 29.: I. (Habsburg) Ferdinánd m. kir. (ur. 1526-64) nevében Serédy Gáspár felső-mo-i főkapitány és Statileo János erdélyi pp. (1528-42) írta alá, a →váradi béke egyes pontjait próbálták egyeztetni benne. Fráter György az átadandó orsz-rész kormányzását és János Zsigmond kirfi teljes kielégíttetését kívánta (Szapolyai János kir. öröksége még mindig Thurzó Elek és mások birtokában volt, akik attól kárpótlás nélkül megválni nem akartak). A ~ szerint I. Ferdinánd a javakat 2 év alatt átadja Izabella kirnénak, addig a másoknál lévő javakért évente 12 ezer Ft-ot fizet. A kirné székhelye Szepesvár, amit a kir. azonnal visszavesz a Thurzóktól. Fráter Györgyöt erdélyi vajdává nevezi ki, mihelyt a ~t mindkét fél aláírta s a kirné János Zsigmonddal Szepes várába költözött. I. Ferdinánd megkapja az Izabella birtokában lévő várakat és a Sztkoronát. A ~t 1542. VII. 26: Gyulafehérvárt Izabella megerősítette, VIII. 6: a kolozsvári ogy. utólag hozzájárult, de X. 3: a tordai ogy. a végrehajtását megakadályozni szándékozó portai akcióról tanácskozott, XII. 20: megtagadta a ~ végrehajtását és megújította a három nemzet unióját. 88

Horváth M. IV:182. - Kerékgyártó 1875:406. - Hóman-Szekfű III:48. - MTK II:375.