🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > győri alapítólevél
következő 🡲

győri alapítólevél, 1009. aug. 23.: Győr várában Azo ostiai pp. (100?-27?) pápai követ jelenlétében adta ki I. István kir. (ur. 1000-38) a pécsi (s a keltezés helyéből következtethetően a győri) ppség (utóbb elveszett) alapítólevelét (előbbi a 13. sz: megrövidített és megrontott formában maradt fönn). Ebben az évben jelölték ki a veszprémi egyhm. határait is, ezen okl-ek határmegállapításaiból a szomszédos egyhm-k területi viszonyaira is követeztethetünk. A ~ közölte azon határfolyókat, amely a 4 vm-nyi pécsi egyhm-t körülzárták. A veszprémi egyhm. tartozékait leíró okl-ből kiderül, hogy annak ÉNy-i határán már létezett a győri egyhm. A ~ben újonnan alapított pécsi ppség határait a Duna, a Száva, a Brodnál beléfolyó Lisnice vize, a Baranya és Somogy határát adó Alma-patak, a Tolnát határoló Lápa és Ozora (Sió) vizek, Fejér vm. felé Tápé és Zemony (Dunaföldvár) falvak határolták. E határok szerint Tolnavár, Baranyavár, Valkóvár, a szerémségi Bolgyánvár és földje tartozott hozzá. Az 1002. évi intézkedésnek megfelelően Somogyban a pannonhalmi bencés apát gyakorolta ekkor a ppi jogokat. 88

Kerékgyártó 1875:26. - Hóman-Szekfű I:199. - MTK I:80. - Györffy 1983:617.