🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > graduál
következő 🡲

graduál: protestáns liturgikus énekeskönyv a 16-17. században, →gregorián dallamokkal és magyar szövegekkel. A napi offíciumok anyagának a protestáns gyakorlatba átvett része mellett ünnepi himnuszokat, miseénekeket, lamentációkat, passiót stb. tartalmaz. - 1. Fontos kéziratos ~ok: 1556-63: →Batthyány-graduál. - 1600 k.: Patay (Sárospataki) ~, másolata a MTA kvtárában, az eredeti 1945: elveszett; Nagydobszai ~: részben egykorú, részben későbbi eredetű kancionális szövegfüggelékkel; Ráday-~ (kis, negyedrét alakú, pontos kottázással). - 1600 u.: Apostagi ~, későbbi beírású genfi zsoltár- és más énekszöveget is tartalmaz. - 1602 e.: Csáti ~, 1795: Mezőcsáton találták, másolata a MTA kvtárában, az eredeti pld. 1945: elveszett. - 1619: Spáczay-~, nagymennyiségű, ismeretlen forrású antifóna-dallamanyaggal. - 1620 u.: Kálmáncsai ~, gregorián dallamainak kottázása nem mindenütt egyformán pontos. - 1635-50: Eperjesi ~, a 17. sz. m. többszólamú kórusgyakorlat fontos kódexe, az eperjesi m. lutheránus egyh. számára készült (OSZK fol. hung. 2153). - 1635-40: Csurgói ~, néhány énekszöveg tekintetében ősforrás. - 1637: Kecskeméti ~, írását vsz. Szegedi István kezdte el, gregorián kottás része már nem gótikus írással készült, 2. fele több kéz írása, gazdag kancionális szöveggyűjt. - 1642: Béllyei ~, Angyalosi Demjén béllyei ref. pap írta le, nagyrészt az Öreg ~ra támaszkodva, hangjegyírása kezdetlegesebb a korábbi ~okénál. Komjátszegi ~, a ref. ~ok fő típusától eltér, talán unit. használatra készült, kevés dallamot tartalmaz; mikrofilmje a MTA kvtárában, eredetije a kolozsvári v. unit. koll. kvtárában. - 1650 u.: Óvári ~, részben csonka, későbbi kancionális függeléket is tartalmaz. -

2. A nyomtatott ~ok között jelentős: 1574: Huszár Gál énekeskönyve, 1636: az Öreg ~, 1652: a Brewer-féle lőcsei énekeskönyv függeléke. - A ~okban a m. gregorián fokozódó népzenei szellemű variálása figyelhető meg. Használatuk főként a puritanizmus hatására 1650 u. csökkent, a gregorián himnuszdallamok a szertartási dallamokkal együtt feledésbe merültek. Utóbbiak közül a 18. sz. végéig csak egy Te Deum-variáns, néhány kezdőénekké átalakított antifóna és egy dallam nélküli litánia maradt meg a 19. sz. elejéig használt ref. énekeskv-ben. **

ItK 1905. (Horváth Cirill: A Batthyány-codexről) - Sárospataki füzetek 1905. (Horváth Cirill: Két pataki ~) - Szabó T. Attila: Kz-os énekeskv-eink és verses kz-aink a XVI-XIX. sz-ban. Zilah, 1934. - ZT 1957. (Bárdos Kornél OCist-Csomasz Tóth Kálmán: Az eperjesi ~) - Bárdos Kornél OCist: Volksmusikartige Variierungstechnik in den ung. Passionen 15. bis 18. Jahrhundert. Bp., 1975. - Népzene és Zenetört. III. (Uő és Csomasz Tóth K.: A magyar prot. ~ok himnuszai) - Magyar Kv-szle 1982/2. (Dobszay L.: A magyar ~-irod. első emléke) - MZ 1982:1. (Ferenczi Ilona: Az Eperjesi ~ antifónáinak dallam- és szövegforrásai) - Brockhaus II:62.