🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > glagolita írásmód
következő 🡲

glagolita írásmód: ószláv egyházi betű- és írásrendszer. Az ógörög ábécé módosításából született, horvát változata szögletes, a bolgár gömbölyű betűs. - Horváto-ban a 10. sz. végétől, Szt Cirill és Metód idejében terjedt el. A horvát papok nagy része nem tudott lat-ul, szláv rítust és glagolita misszálét használt. 1060: a spalatói zsinaton, melyen a horvát papság is részt vett, a dalmáciai lat. papság kezdeményezésére az egyházszakadás megelőzése végett eltiltották a szláv rítust, a glagolita misszálé használatát és a ~ot, s megtiltották a lat-ul nem tudók pappá szentelését. Szt László 1092. évi hadjárata után a ~ háttérbe szorult. - A ~ legrégibb horvát emléke a 11. sz. Athosz-hegyi Zografus-evangélium, a glagolita Closianus, és a sinai Szt Katalin ktorban fölfedezett Euchologium és Psalterium. Josip Juraj Strossmayer diakóvári pp. a 19. sz. végén glagolita misszálékat nyomtatott. Több helyen ószláv nyelven miséztek és glagolita misszálét használtak, mert a horvát nemz. mozgalom a ~ot mint a horvát múlt emlékét dicsőítette. - A bolgár ~ 12. sz. végéig élt. H.Lá.

Schafarik, Franz: Über den Ursprung und die Heimat der Glagolitismus. Prag, 1858. - Miklosich, Eugen: Formenlehre in Paradigmen. Bécs, 1874.