🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyikós
következő 🡲

Gyikós Péter Imre, OCist (Vác, 1846. nov. 21.-Pécs, 1915. jan. 1.): gimnáziumi tanár. - 1864. IX. 17: lépett a r-be. 1871. VIII. 1: pappá szent., s Egerben egyh. szónok, 1872: gimn. tanár. 1873: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. 1876: Zircen a novíc-ok tanára, 1878: Pécsett gimn. tanár, 1893: Olaszfalu (Veszprém vm.) lelkésze, 1894: Pécsett gimn. tanár. - Írásai: A pécsi cist. gimn. értes. (1892: XIII. Leó élete és működése) - A pécsi kat. főgimn. értes. (1894: Inczédy Dénes OCist ig. 30 é. tanügyi munkásságának jubileuma) 88

Békefi 1896:342. - Szinnyei IV:42. - Egyh. Közl. 1915:2. sz. - Schem. Cist. 1942:224. - Gulyás XI:749. (s.v. Gyikos)