🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyakorlati Kereszténység
következő 🡲

Gyakorlati Kereszténység: az ökumené erősödő igényéből fakadt protestáns mozgalom a 20. század elején. A ~ és a Hit és Egyházalkotmány mozgalom egyesülése vezetett 1938. V. 9-12: Utrechtben az →Egyházak Világtanácsa megalakításához. - A ~ mozgalmának értéke, hogy ismét fölhívta a figyelmet a →szolidaritás, a szerzetesrendek által mindig is fölvállalt gyors és hatékony segítségnyújtás szükségességére (→irgalmasság cselekedetei). A hétköznapi nyelvbe átment ~ kifejezés azonban idővel tévedésekhez is vezetett, mintha pl. a keresztény élet alapkövetelménye, a →felebaráti szeretet megnyilvánulásai szétválaszthatók lennének két különálló területre: a lelki (elméleti) és a fiz. (gyakorlati), ill. a hit, az imádság és a külső tevékenység területeire, holott egyik a másik nélkül nem létezhet. **