🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Győri Római Katolikus Hittudományi Főiskola
következő 🡲

Győri Római Katolikus Hittudományi Főiskola, 1684-: a győri egyházmegye papnevelő intézete. - Alapítására az első, sikertelen kísérletet Dallos Miklós pp. (1623-30) tette alapítvány létrehozásával. 1651: Püsky Sándor váci pp., kinev. kalocsai érs., a győri egyhm. kormányzója (1651-57) a jezsuitákhoz irányította a papságra készülőket. 1684: Széchenyi György pp. (1658-85) alapítványa 25.000 rajnai forinttal indította el a munkálatokat, 75.000 forintért elkészült a Káptalandombon az öreg szeminárium egyemeletes épülete. Ezután az ifjak többsége itthon készült pályájára. Gr. Sinzendorff Fülöp Lajos pp. (1726-32) a házra 1732: újabb emeletet építtetett, vezetését a pannonhalmi bencésekre bízta, majd domonkosok is tanítottak. Groll Adolf pp. (1733-43) piar. rtársaira bízta az oktatást, akik a 3 é. teol. mellett 2 é. bölcs-et is bevezettek, melyre világiak is beiratkozhattak. 1745: Zichy Ferenc pp. (1743-83) a papnöv-ek képzését a JT-ra bízta, visszaállította a korábban megszüntetett akad-t, mely 1745-84: 3 é. bölcsészképzésre épülő 4 é. teol-ból állott, kezdetben 3, majd még 2 tanszékkel. 1773: a JT föloszlatása után világi papok kerültek a katedrákra, akiket 1776-ig a pp., 1776-82: a Helytartótanács nevezett ki. II. József 1783: bezáratta az egyhm. papnöveldéket, a kispapokat a XI. 1: megnyitott pozsonyi áll. szem-ba küldték, ahol 1788: a teol. tanulmányok idejét 3 é. állapították meg, a 4. évre gyakorlati tud-ok oktatását rendelték. II. József halála után 1790. IX: megnyitották a ~t, melyben a tanulm. idő 4 év. 1857: Simor János pp. (1857-67) a kisszem. javára a pápóci prépság jövedelmének 3/4 részét biztosította, az öreg szeminárium mellé megszerezte az apátházat, melyben a kisszem-ot rendeztette be. A lat. tanítási nyelvről Zalka János pp. (1867-1901) idején kezdtek fokozatosan áttérni a m-ra. Gr. Széchenyi Miklós pp. (1901-11) építtette a Pázmáneum mintájára az 1910: átadott új szem. épületét, Mo-on először cellarendszeres beosztással (márvány mellszobra a szem-ban). A tanári lakások az öreg szem-ban maradtak. Az 1932/33. tanévtől 5 évre emelték a tanulm. időt. A kispapok önképzőköre a Szent Imre Egyesület (SZIE). Kiadványuk: Poppe Ede: Euch. módszer a nevelésben. Ford. Bp., 1938. - 1950: a régi épületet középisk-s koll-má alakították. 1951/52-1991: a pécsi, 1951/52-1994: a szombathelyi, 1965-90: a veszprémi egyhm. kispapjait is itt képezték. 1996: a Lelkipásztorképző Kar nappali tagozatán 12 féléves a papképzés (kb. 40 fővel); a Hitoktatóképző Karon 8 féléves képzéssel világiakat képeznek, 1984 óta 6 féléves lev. tagozatuk is van Sopronba kihelyezett részleggel (kb. 200 fővel); 1992 óta a nappali tagozaton a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főisk-val közös szervezésben hitoktató-tanítókat képeznek; az Egyházzenei Karon a főisk. kántorképzést 1993(?): kezdték. A soproni Benedek Elek Óvónőképző Főisk-val közös a 6 féléves tanulm. idejű kántor-óvópedagógus képzés. - A szeminárium kápolnájának org-ját (1/5 m/r) 1840 k. ismeretlen mester Salamonfa (Sopron vm.) számára építette, 1979: Ádám József ide telepítette. 88

Bedy 1937. - Győregyhm. alm. Győr, 1968. - MKA II. 1988. - Felsőokt. felvételi tájékoztató. Bp., 1991, 1996.