Magyar Katolikus Lexikon > G > Győrfi


Győrfi (1879-ig Eble) Endre János, OPraem (Győr, Győr vm., 1858. máj. 24.-Bp., 1926. jún. 12.): gimnáziumi tanár. - 1877. VIII. 13: lépett a csornai prem. r-be, 1881. VIII. 28: ünn. fog-at tett, IX. 1: pappá szent., tört-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Türjén kp., 1882: Keszthelyen gimn. tanár, 1899: szabadságon, 1900: Szombethelyen gimn. tanár, 1912: Bpen rokonainál élt betegszabadságon, 1924: Csornán konventtag, 1925: Bpen betegeskedett. - M: A keszthelyi kat. főgimn. tört. Keszthely, 1896. 88

Századunk névvált. 1895:90. - Szinnyei IV:76. - Stefancsik-Kovács 1978:91. (55.) (s.v. Győrffy)

Győrfi János (Keszthely, Zala vm., 1905. márc. 13.-Sopron, 1966. okt. 9.): erdőmérnök. - A keszthelyi prem. gimn-ban 1924: éretts., Sopronban 1929: erdőmérnöki okl-et szerzett, 1939: drált. 1929. III. 24: szakdíjnok az erdővédelmi tanszéken, 1934: tanárs., 1936/37: belföldi ösztöndíjas, 1941: adjunktus, 1942: az erdészeti állattan, erdészeti növénykórtan és erdővédelem előadója. 1943: a M. Nemz. Múz. rovartani kutatással bízta meg. 1944: egy. mtanár, 1945: az erdővédelem mb. tanszékvez-je, 1946-51: egy. rk. tanár. 1951: az Erdészeti Tud. Int. erdővédelmi osztályvez-je. 1962: tud. főmunk. 1963: nyugdíjazták, mivel 1953: agyvérzést kapott, s állapota rosszabbodott. - 146 dolgozata jelent meg, 29 új rovarfaj fölfedezője, leírója és rendszertani besorolója. 1949: a SZIA IV. o. tagja; 1952: a biológiai tud-ok kandidátusa, 1954: dr-a, 1960: a Finn Rovartani Társ. tagja. - M: Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez. Sopron, 1939. - A fadarazsak és kártételük. Bp., 1940. (Klny. Erdészeti Lpk.) - Sopron és környékének rovarfaunája. Sopron, 1940. (A Soproni Szle kiadv. 98.) - Mo. Ephialtes fajai. Uo., 1941. - Mo-i szu-félék rovarellenségei. Uo., 1941. - Fürkészdarázs kutatásaim eredménye, kül. tek. a mellékgazda kérdésére. Uo., 1943. - Mo. Pissodes fajai. Uo., 1943. - Sopron környékének cincérféléi. Uo., 1944. (A Soproni Szle kiadv. 164.) - A Fomes anosus Fries károsítása a soproni botanikus kertben. Uo., 1945. - Megfigyelések a fürkészdarazsak nemzőinek táplálkozásáról. Uo., 1945. - Ökológiai vizsgálatok a Hymenopterákról. Uo., 1945. (ném-ül is) - Mo. díszbogár és cincérféléinek élősködő darazsai. Uo., 1947. - Die Bedeutung der ungleichaltriegen(!) Mischbestande f. den Fortschutz. Uo., 1948. (Klny. Erdészeti Kísérl. 1947.) - Sopron- és környékének futrinka-féléi. Uo., 1948. (A Soproni Szle kiadv. 139.) - Vegyeskorú és elegyes állományok erdővédelmi jelentősége. Uo., 1948. - A bagolylepkék károsítása csemetekertekben és az ellenük való védekezés. Uo., 1949. (ETI Közlem. 6.) - Erdészeti állattan. Egy. jegyz. Uo., 1950. (soksz.) - A fürkészdarazsak gradatiója. Sopron, 1950. - Erdővédelemtani enciklopédia. Egy. jegyz. Uo., 1951. - Erdészeti álattan erdészeti technikumok 2. o-a számára. Bp., 1951. (3. jav. kiad. 1953.) - Nadelhelzzapfen- u. Nadelholzsamenschadlinge u. ihre Parasiten. Uo., 1956. - Erdészeti rovartan. Egy. tankv. Uo., 1957. (Előbb egy. jegyz. Sopron, 1950) - Mo. állatvilága. 11. köt. Fürkészdarázs-alkatúak. Bajári Erzsébettel. Uo., 1962. - Erdővédelemtan. Uo., 1963. T.E.

M. Kurír 1949. IV. 7. - Az Erdő 1967:43. (Mátyás Vilmos) - M. agrártört. életr. 1987:717. Arck. (Kotlár Károly) - Gulyás XI:823.