🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Győr-Belváros
következő 🡲

Győr-Belváros: plébánia a győri egyhm. székesegyházi esp. ker-ében. - A →győri püspökség alapításától fogva a →győri székesegyházhoz kötött pléb. A kk-ban a város K-i részén Szt István, a várban Szt Lázár és Szt Gotthárd pléb. is volt. 1550: a kápt. statutuma szerint az egyik kanonok a ~ plnosa. 1743: Győr sz. kir. város lett, a kápt. lemondott földesúri jogairól, s a plnos-választás jogát átadta a városnak azzal, hogy a knk-ok közül kell választani. A plébtp. a szegyh. Szt István hajója, a pléb. az egyik knk. ház lett. - Kegyura 1880: a város. Anyakönyvei 1643-tól. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m., ném., szl., horvát; 1940: m., ném. - Plébánosai: 1497-1507: Mátyás; 1521-30: Sárváry Miklós; 1547-51: Kálmánchehy Pál, 1551-52: János; 1743: Károlyi Lőrinc, 1746: Szammer Mihály, 1748: Vörös Dániel, 1753: Szini Sebő Mihály, 1764: Hermann József, 1767: Bogyay Ignác, 1788: Apffalter József, 1794: Somogyi Lipót, 1802: Martony János, 1821: Berghoffer Mihály, 1835: Tóth József, 1848: Mogyoróssy Pál, 1852: Novák Ferenc, 1859: Zerpák János, 1864: Winterl Antal, 1886: Mohl Antal, 1905: Ruschek Antal, 1914: Várics Károly, 1920: Czingraber Lajos, 1924: Ragats János, 1936: Pokorny Miklós, 1946: Jankovics József, 1948: Pócza Ernő, 1952: Lányi János, 1958: Baltavári Gyula, 1979: Kovács György, 1985: Horváth Géza, 1991: Hrotkó Géza, 1992: Galavits József. - Lakói 1840: 5130 r.k., 40 g.kel., 706 ev., össz. 5876; 1910: 31.744 r.k., 91 g.k., 47 g.kel., 4546 ev., 2255 ref., 18 unit., 5583 izr., 16 egyéb vall., össz. 44.300; 1940: (a csatolt részek nélkül!) 43.408 r.k., 166 g.k., 96 g.kel., 5429 ev., 3359 ref., 4688 izr., 44 egyéb vall., össz. 57.190; 1983: 8000 r.k.; 1990: egyész Győr össz. 127.612. - Ter-én van a Német Ispita-, a Magyar Ispita-, az orsolyita, a kármelita és a bencés templomigazg. - 1993: megnyílt a Prohászka Ottokár Kat. Ált. Isk. és Gimn. B.L.-Galavits József

Búzás kz. 14. - Schem. Jaur. 1968:97, 1985:39.