Magyar Katolikus Lexikon > G > Györkösy


Györkösy (1941-ig Jirka) Alajos, vitéz (Bp., 1896. jún. 15.-Bp., 1973. ápr. 21.): könyvtáros, szótárszerkesztő. - A bpi István úti gimn-ban éretts. A bpi egy. gör-lat. szakos hallg-jaként 1915: besorozták, a cs. és kir. 38. gyalogezredben 1916. VI. 10: Krasznoje mellett sebesülten orosz hadifogságba került, ahonnan 1918. VII: csererokkantként tért haza. Eötvös-kollégistaként 1922: bölcs. dri, 1923: középisk. tanári okl-et szerzett. 1923. XII: a MTA Kvtárában óradíjas, 1925: h., 1927. VIII: a bpi gyakorló gimn. r. tanára. 1937. XII. 21-1949. VI: középisk. tanárképzőint. tanár, ahol 1929-től előadóként tanított. 1937-től a MTA Kvtára tiszteletdíjasaként a beszerzési ügyeket intézte. 1941: vitézzé avatták. 1949-1959. XII. 31: nyugdíjazásáig a MTA Kvtára beszerzési és raktározási osztályvez-je, mint h. ig-t nyugdíjazták. A bpi Philológiai Társ. főtitkára, 1948: a SZIA III. o. tagja. - M: Szemelvények Xenophon-Herodotos műveiből. Gimn. használatra. Bev. és jegyz. Bp., 1929. - Lat. olvasókv. a reálgimn. 3. és 4. o. számára. Jámbor György és Kemenes Illés nyelvtanához. 1-2. köt. Uo., 1932-33. - Lat. olvasókv. a gimn. 1. o. sz. Uo., 1935. - Horatius és a m. szellemi élet. Uo., 1935. - Lat. olvasókv. a gimn. 2. o. sz. Uo., 1936. - Gör. olvasókv. a gimn. 5. o. sz. Maywald József tankv-ei felhasználásával szerk. Uo., 1937. - Lat. olvasókv. a fiúgimn. 3. o. sz. Uo., 1937. - Lat. olvasókv. a gimn. 4. o. sz. Uo., 1938. (új lenyomatok évente 1946-ig) - Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latinum. Vékey Károllyal. Uo., 1938. - Lat. olvasókv. a kat. ált. isk. 6. és 7. o. sz. 1-2. köt. Uo., 1947. - Gör. nyelvkv. az ált. gimn-ok sz. Uo., 1955. (9. kiad. 1982) - Lat-m. szótár. Uo., 1956. (9. kiad. Munk. Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit. Uo., 1986) - M-lat. szótár. Uo., 1960. (5. kiad. 1984) - Szerk. 1944. VI-1948. II: megszüntetéséig Huszti Józseffel és Eckhardt Sándorral az Egyetemes Philológiai Közlönyt. T.E.

A m. sajtó bibliogr-ja 1956:30. - M. Nemz. 1973. IV. 29. - Fráter Jánosné: A MTA kvtárosai. Bp., 1987:96. - Gulyás XI:917.