🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyöngyös-Felsőváros
következő 🡲

Gyöngyös-Felsőváros, Heves m.: 1. esperesség az egri főegyhm-ben. Plébániái: Abasár, Gyöngyös-Alsóváros, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Markaz, Mátrafüred, Mátraszentimre, Nagyréde, Visonta. - 2. plébánia. 1271: Gungus, 1334: kapott városi rangot. Tp-át 1350 k. Szt Bertalan tit. sztelték, 1654: az É-i, 1656: a D-i oldalkapuhoz előcsarnokot emeltek. 1805: elkészült az É-i, 1817: a D-i torony. Főoltárát 1783: Hebenstreit József készítette. Org-ját (3/38 m/r, op. 2644.) 1934: a →Rieger gyár építette. Harangjait 1774: 110 cm átm. Johann Kohl, 1926: 163, 95 és 50, 1928: 85 cm átm. Szlezák László öntötte. - Szt Orbán-tp-a 1530 k. már állt. 1762: átépítették. A gótikus Szt Erzsébet ispotály-tp-ot 1645: átalakították, 1776: új boltozatot kapott. - Kegyura 1880: a hitközség. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m., ném., szl.; 1940: m., ném., rum., szl. Filiája 1984: Mátraháza. - Plébánosai: 1659: Cásár János, 1660: Várkonyi Mátyás, 1663: Bágyoni Benedek, 1664: Almási András, 1682: Csima Mihály, 1693: Almási András, 1704: Velenczey Ferenc, Baranyai János, 1709: Árokszállási József, 1720: Gyetvay Mihály, 1738: Huber Mátyás, 1743: Kálmán János, 1750: Barta Ferenc, 1752: Gyarmati György, 1771: Baranyai György, 1800: Nováky József, 1808: Sebők Ferenc, 1825: Bán József, 1830: Vislóczky János, 1831: Nagy János, 1848: Béla (Zatykó) József, 1875: Sebők László, 1881: Lojkó Mihály, 1882: Krassy Félix, 1899: Török Kálmán, 1916: Bozsik Pál, 1932: Monostori Adorján, 1945: Frindt Jenő, 1959: Devánszky Imre, 1965: Katona István. - Lakói 1840: 9040 r.k., 16 g.kel. (magyar ort. tp-a 1811: épült, 1908: leégett, 1946: helyreállították és száz év után újra használatba vették; a 20. sz. végére az egyhközs. elnéptelenedett, a tp. berendezését a miskolci ort. múz-ba szállították), 25 ev., 56 ref., 300 izr., össz. 9437; 1910: 15.136 r.k., 182 g.k., 16 g.kel., 149 ev., 516 ref., 2 unit., 2312 izr., 1 egyéb vall., össz. 18.314; 1940: 20.337 r.k., 300 g.k., 52 g.kel., 286 ev., 1007 ref., 2071 izr., 33 egyéb vall.; össz. 24.086; 1983: össz. 36.928; 1990: egész Gyöngyös össz. 35.481. - Kat. sajtója: 1916-18: Gyöngyösi Kat. Egyh. Tudósító, 1917-30: Gyöngyös és Vidéke, 1919-26: Gyöngyösi Népújság, 1929-47: Gyöngyösi Kat. Tudósító. - 3. jezsuita rezidencia és tp., 1633-1773. A jezsuiták 1635: isk-t nyitottak (→Gyöngyösi Római Katolikus Gimnázium). 1688: megkapták a prot. kézen lévő Szt Orbán-tp-ot. Mária mennybevétele-főoltárképét 1762: Beller Jakab festette. - 4. R.k. polg. fiúisk-ját 1921: alapították áll. segéllyel. 1942/43: 4 o-ban 8 tanár 214 fiút okt. 1948. VI: áll. isk. 1993: nyílt meg a Szt Erzsébet R.K. Óvoda. - 5. R.k. felső mezőgazdasági isk., 1925-1948. Az 1921: alapított r.k. polg. isk. továbbfejlesztéseként 1925. VI. 14: határozták el létesítését, amit az egri főegyhm. hatósága 2800/1925. sz. jóváhagyott. Kegyuraként Gyöngyös város 48 m. holdat ajánlott az isk-nak, fönntartására évi 20.000 P-t szavazott meg, s az 1925/26. tanévet megnyitották. A polg. isk., a reálgimn., majd a volt járásbíróság épületében helyezték el. A vagyon s a megajánlott pénz ellátását nem biztosította, ezért a városnak 41.000 P-vel rendeznie kellett az isk. ügyeit, melynek tangazdaságában ezt követően baromfitenyésztés (5000 db-os csibenevelő) mellett 1934: sertéstelepet, 1935: tehenészetet és 12 rekeszes nyúlházat létesítettek, 2 hold szőlőt telepítettek és konyhakertet vettek művelés alá. Az alma, körte, szilva, cseresznye és barack törzsgyümölcsöst faiskola, zöldségtelep és szérűskert egészítette ki. 1936/37: 7 rendes, 5 rk. tanára és 155 tanulója volt, az isk. fönnállása alatt 1925/26-1936/37: össz. 191 tanuló éretts. - 6. R.k. női keresk. szaktanfolyam, Szt Orbán tér 12., 1923-48. 1 évfolyammal alapította a gyöngyösi r.k. egyházközség egyesített iskolaszéke. 1930-33: és 1935/36: szünetelt, 1934/35: 2 évf. működött. 1937: 1 o-ában 19 tanuló 4 írógépet használt. Ig-ja Szondi László. **-M.I.

Rupp II:69. - Velics II:120. - Szakokt. évkv. 1937:125, 352. - Polg. isk. 1942/43:257. - Aggházy II:104. - Genthon 1961:110. -- Patay 1982. - Soós I:322. - Sasvári 2002:81.