🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyéressy
következő 🡲

Gyéressy Béla Ágoston, OSPPE (Bp., 1908. jún. 24.-Bp., 1986. okt. 5.): pap, művészettörténész. - Éretts. után belépett a jezsuita r-be. Tanulm-ait Kalocsán végezte, itt tett fog-at. Betegség miatt lépett át a pálos r-be, ahol 1936. IX. 4: tett fog-at. Rövid pécsi tartózkodás után 1937-től a bpi Sziklatemplom melletti ktorban élt. 1943-46: a Pázmány Péter Tudegy-en bölcs-et hallg., 1946 tavaszán művtört-ből drált. 1946: rendfőnöki titkár. 1948: B. Özséb szenttéavatásának posztulátora. 1951. III. 26: éjjel az ÁVH több rendtársával együtt elhurcolta. 1956. VII. 3: a váci börtönből szabadult. Sikertelen kísérletek után a MTA műv-tört. kutatócsoportja megbízásából kapott munkát, s gyűjtötte a pálosok műv.tört. emlékeit. - 1943: a Fehér Barát munk., a Sajtókamara tagja. - M: B. Özséb élete. Bp., 1938. - Hallgasd meg zengő énekünk, Madonna! Uo., 1938. - Keresztút a Szűzanyával. Uo., 1938. - Uram, nem vagyok méltó...! Rövid euch. elmélkedések. Uo., 1938. - Remete Szt Pál élete. Írta Szt Jeromos. Ford. Uo., 1939. (Klny. Fehér Barát) - Boldogasszony miséje. Uo., 1940. - Veni Sancte! Rákospalota, 1940. - Vallásosság és kerség. Írta Otto Karrer. Ford. Bp., 1941. - A jó Isten csalogánya. A Kisded Jézusról nev. Szt Teréz természetszeretete. Írta a Szt Terézről nev. karmelita Róbert atya. Ford. Rákospalota, 1943. - Documenta Artium Paulinorum. I-III. köt. (MTA művtört. kutató csoport forráskiadványai X. köt.). Bp., 1975. - Kz-ai: Boldog magyar pálosok. 372 életrajz. - A pokol ikonjai. Börtönemlékek. - Monostorok rejtett kincsei. Árva Vince OSPPE

Tóth 1948:125. - Gulyás XI:739.