Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyán


Gyán, Kötegyán, Békés m.: feltételezett, de vsz. nem létezett monostor. - Első említése 1229: a →Váradi Regestrumban: Szabadgyán. Szt Andrásról nev. tp-ának kegyurai Dénes, Izsó és Puk. 1233: a →beregi egyezmény az Izsó egyh-nak évi 1000 db kősó járadékot ígért. Az említett Izsó patrónus neve alapján feltehető, hogy a két egyház: Szabadgyán és Izsó egyháza azonos volt. A források ecclesiát írnak, és nem monasteriumot. Igaz, a beregi egyezményben az összes apátság ecclesia, de nem biztos, hogy minden ecclesia egyúttal apátság, azaz monasterium is volt. Néhány, az erdélyi sószállító útvonalhoz közel fekvő tp. alkalmas lehetett a kősó tárolására, így Izsó és →Gyelid tp-ai is. E helyeken nem kell feltétlenül monostor létére gondolnunk. H.F.

Györffy I:620.