Magyar Katolikus Lexikon > G > Gurzó


Gurzó György Anaklét, OFM (Szárhegy, Csík vm., 1912. ápr. 25.-Esztelnek, 1989. márc. 30.): teológiai tanár, templomigazgató. - A gimn-ot Marosvásárhelyt, Medgyesen és Csíksomlyón végezte. 1927. IX. 20: lépett a r-be. A teol-t Vajdahunyadon hallg., 1934. VIII. 28: ünn. fog-at tett, 1935. VII. 7: szent. pappá. Vajdahunyadon hitokt. 1937: Rómában az →Antonianumon tanult tovább, kánonjogi dr. Hazatérve 1941: Kolozsvárt kp. 1942-49: Mikházán novícmester, 1945: Marosvásárhelyt hittanár, 1946-49: Vajdahunyadon a r. főisk. tanára. 1949: Szatmárnémetiben lelkész. 1951. VIII. 20: rtársaival Máriaradnára hurcolták. 1952. V-1955: Désen kényszerlakhelyes, a →dési „szabadegyetem” tanára, a →békemozgalom ellenében a titkos egyh. kormányzat jogi biztosítója, körleveleivel irányította a →titkos ordináriusok jogszerű működését. 1955. III. 25: Márton Áron pp. kiszabadulásának napján letartóztatták. 14 hónapig tartó vizsgálati fogsága alatt veréssel és kínzással próbálták hamis vallomásra kényszeríteni. Egy vallatás alkalmával jobb szemére megvakították. Államellenes izgatás címén 7 é. börtönre ítélték. Kolozsvárt, 5 é. Szamosújváron, Brailán, Osztrovon raboskodott, 1962. III. 27: szabadult. Désen, majd Csicsókeresztúron lelkész. 1969: Gyulafehérvárott spirituális, a lit. tanára, Márton Á. tanácsadója. 1978: Székelyudvarhelyen a ferencesek templomig-ja. Szárhegyen temették. - Írásai: Ferences nemzedék (1933-35), Kat. Naptár (1935-46), A Hírnök (1940-42), Erdélyi Isk. (1942), M. Barát (1942), Kat. Világ (1942-43), Szt Ferenc Hírnöke (1943-47), Erdélyi Ferences Futár (1951-52). - M: De apostasia a religione et fuga. Kolozsvár, 1943. - Tabula Individuorum Provinciae S. Stephani Regis in Transsylvania pro anno Domini 1943-44. Uo., é.n. (névtelenül) - A lelki nagyság útja. Írta Portomauriziói Szt Lénárt. Ford. Uo., 1946. - Schem. ... OFM 1946. Uo., 1947. (névtelenül) - Kz-ban maradt: Az erdélyi ferencrendiek Tartományi Határozatának tervezete (Marosvásárhely, 1948); Officium Rhytmicum S. Stephanis Regis (Dés, é.n.); Krisztus Király szentbeszédek (Máriaradna, 1951); Gyakorlati útmutatás a lelkiéletben (Uo., 1951); Karakterológia (Uo-Dés, 1951-52); Szűzanyánk lábainál. Lelkigyak. (Uo., 1952); Szt Antal kilenced. (Dés, 1952); Páduai Szt Antal kilenced. (Uo., 1952); Szerz. elöljáró. (Uo., 1955); A szentmisáldozat. (Uo., é.n.); Szentbeszédsorozat Adventre. (Uo., 1965); Elmélkedések teol-oknak. (Gyulafehérvár, 1969-78); Liturgika, vagyis az egyh. üdvszolgálatáról szóló tan. 1-2. rész. (Uo., 1972); Theologia spiritualis. (Uo., 1973); A ker. lelkiélet tört. (Uo., 1973); Neveléstörténelem. (Uo., 1973); Gyakorlati útmutatás a lelkiéletre. (Uo., 1974); Bevezető gyakorlatok a szentmisére. A, B, C év. (Uo., 1974-77); Prédikációk varásnapokra és ünnepekre (Székelyudvarhely, 1978-89). Ku.P.-H.V.K.

Schem. Trans. OFM 1947:78. - Keresztény Szó (Kolozsvár) 1990. IV. 1:3. (Kovács Lajos: Anaklét atya bekecse); IX. 30:4. (Virt László: Akik Márton Áron mellett álltak) - Virt 1991:41. - s.k.