🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gulácsy
következő 🡲

Gulácsy Irén, őrmezei és gulácsi; nagyrozványi Pálffy Jenőné (Lázárföldpuszta, Torontál vm., 1894. szept. 9.-Bp., 1945. jan. 2.): újságíró, író. - Szegeden a felső leányisk-ban és a tanítónőképzőben tanult. 16 é. férjhez ment az unokabátyjához, P. J. mérnökhöz, aki Dombóvárt, majd a kismartoni Esterházy-uradalomban dolgozott, 1914-től a nagyváradi kápt. alkalmazottja. 1919-től ~ a nagyváradi M. Szó cikkírója. 1923: férje megbetegedett, ~ a Nagyvárad c. pol. napilap hivatásos újságírója. Első írói sikereit színműveivel aratta. A kolozsvári m. színház mutatta be 1923: Mire megvirrad 1 fv., Kobra 1 fv., 1924: A kincs 3 fv., 1925: Valuta 3 fv., Napáldozat 3 fv. drámáját, a nagyváradi színház 1925: Székely vér 1 fv. színművét. 1929: Bpen telepedett le, ahol a Magyarság, a P. Hírl. és az Új Idők munk. Bp. ostromakor bombatámadás áldozata lett. - A nagyváradi Szigligeti Társ. alelnöke, 1923: az Erdélyi Irod. Társ., 1926: a Kemény Zsigmond Társ., 1930 k. a Petőfi Társ. és a M. Írónők Körének tagja. - M: Förgeteg. Reg. Kolozsvár, 1925. - Hamueső. Reg. Uo., 1925. - Ragyogó Kovács István. Elb. Marosvásárhely, 1925. - Fekete vőlegények. Reg. 1-3. köt. Bp., 1927. (25. kiad. Bukarest, 1985) - Átal a Tiszán. Elb. Kolozsvár, 1928. - Pax vobis. Reg. Bp., 1931. - A kállói kapitány. Reg. 1-2. köt. Uo., 1934. - Tört. miniatürök. Uo., 1937. - Nagy Lajos kir. Reg. 1-3. köt. Uo., 1937. - Tegnap és régmúlt. Elb., rajzok. Uo., 1939. - Erdély jogán és más dolgok. Uo., 1940. - Jezabel. Reg. 1-2. köt. Uo., 1941. - Ökörsütés. Elb. Kolozsvár, 1949. - Betűjegyei és írói neve: P. G. I. (Tiszántúl, 1918-21; Nagyvárad, 1922-től); P. Gulácsy Irén (művein); -y. (Tiszántúl, 1918-21; Nagyvárad, 1922-től). 88-Ku.P.

Bánhegyi Jób: P. ~ regényei. Pannonhalma, 1937. - Gulyás 1956:558. - MIL I:408. arck. - MÉL I:628. - RMIL II:87. - Gulyás XI:558.