🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gubasóczy
következő 🡲

Gubasóczy János (Nagyszombat, Pozsony vm.-Bécs, 1686. ápr. 10.): érsek. - 1642: a Pázmáneum, 1644. XII. 1: a 4 kisebb r. fölvétele után a CGH növ-e lett. 1648. IX. 5: papként tért haza. 1650: Vágsellyén plnos, 1655. I. 22: esztergomi őrknk., 1662. III. 9: honti főesp., 1663: szentgyörgymezei prép., 1664: szekszárdi apát, 1665. IX. 8: nagyszombati plnos, 1667. V. 1: éneklőknk., szkópiai cpp., esztergomi ált. helynök, 1668. VII. 17: pécsi cpp. 1670: Rothal János kir. biztossal Lőcsén a Felvidék békéjének helyreállításán munkálkodott. Javasolta új békéltető biz. kiküldetését, amely az elkobzott birtokok visszaadásával, a lázongóknak adott kegyelemmel, a vm-k meghallgatásával és kívánságaik teljesítésével teremtsen nyugalmat. 1671: tagja volt a Zrínyi-Nádasdy-Frangepán fölött ítélkező biz-nak. 1676. III. 29: váci mpp., IV. 22: lemondott az éneklőknk-ságról, s megkapta a szenttamási prépságot. 1679. VIII. 29: nyitrai mpp. és 1680-86: kancellár. Helyreállíttatta a pp-várat. A nagyszombati szem-ban 12 nyitrai kispapnak biztosított alapítványi helyet. 1685: a nyitrai ppség megtartása mellett kalocsai érs. és pilisi apát. - Utóda a szkópiai c-en 1668: Szily András, a pécsin 1676. III. 29: Széchenyi Pál OSPPE, Vácott 1679. VIII. 21, Nyitrán 1686. XII. 16: Korompay Péter, Kalocsán 1686. XII. 16: Borkovics Márton OSPPE. T.E.

Schem. Qu. 1857:29. (LXI.) - Mendlik 1864:63. (1668: pécsi pp.), 74. (1676-78: váci pp.), 56. (1680-86: nyitrai pp.), 79. (1685-86: kalocsai érs.) - Gams 1873:377. (1668. VII. 17-1676. III. 29: pécsi pp.), 384. (1676-79: váci pp.), 376. (1680-86: nyitrai pp.), 372. (1686: kalocsai érs.) - Némethy 1894:600. - Kollányi 1900:272. - Pallas VIII:325. - Chobot II:592. - Veress II:45.