🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gregoriáncz
következő 🡲

Gregoriáncz Pál (†Bécs, 1565. okt. 21.): megyéspüspök, történetíró. - Zágrábi knk. volt. 1548: pécsi mpp-ké nevezték ki, de székét nem foglalta el, 1549: pozsonyi prép. 1550. VII. 4-1554. VIII. 3: zágrábi mpp. Rómában pp-ké szent. 1551-52: részt vett a trienti zsin-on, s a sztségek és a népnyelv ügyében föl is szólalt. 1552. I: Rómában I. Ferdinánd nevében ~ jelentette Martinuzzi György megöletését. VIII. 1: a csázmai ppi várat a törökök vérontás nélkül elfoglalták, ~ a kápt-nal együtt Dubravába, ennek török bevétele előtt az ivanicsi ktorba tette át székhelyét. 1554. V. 15: kinev., VIII. 3: megerősített győri mpp. A Werbőczi István Hármaskv-ének átdolg-ára szervezett hatos jogi biz. tagja. 1565. IX. 13: kinev. kalocsai érs-ké. - Kora egyik jeles tört-írója. 1551: részt vett a Quadripartitum jurium szerk-ében. - M: Breviarium rerum Hungaricarum. Kiad. Bél Mátyás. Pozsony, 1746. - Mnemosynon, sive Prelati et Barones cum Officiis et residentiis aetate nostra A. C. 1558. Buda, 1798. - Quorum regum privilegia serventur et quorum non. Uo., 1798. - Utóda Pécsett 1550. VII. 4: Tompa György, Zágrábban 1558. VI: Bruman Mátyás, Győrött 1573. I. 31: Liszthy János; Kalocsán széke 1565-72: üres, utóda 1573. VI. 9: Draskovich György. 88

Haas 1845:287. (33.) - Schem. Qu. 1857:21. (33.); 1940:8. (35.) - Mendlik 1864:63. (1549: pécsi pp.), 117. (s.v. Gregoránczi; 1550-57: zágrábi pp.), 70. (1554-65: győri pp.), 79. (1565: kalocsai érs.) - Schem. Agr. 1868:38. - Brüsztle I:394. - Schem. Zagr. 1870:X. (52.) - Gams 1873:377. (1548-50: pécsi pp.), 388. (s.v. Gregorianczi, 1550-1553/54: zágrábi pp.), 374. (1554-†1565. X. 21: győri pp.), 372. (1565. IX. 13-X. 21: kalocsai érs.) - Matković 1888:XIII. (XLVII.) - Koncz 1892:94. - Zelliger 1893:154. - Szinnyei III:1429. - Eubel III:298. (1548: pécsi nem fszt. pp.), 359. (1550. VII. 4: zágrábi pp.), 232. (1554. VIII. 3: győri pp.), 188. (1565. IX. 13: kalocsai érs.) - Bedy 1938:538. - Schem. Jaur. 1940:7. (44.) (1554-65: győri pp.); 1968:45. (41.) - Veress 1941:662. - Kolarić 1995:247. (1550-57; s.v. Gregarijanec, címer)