🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grősz és társai pere
következő 🡲

Grősz és társai pere, Bp., 1951. jún. 15.-júl. 20.: Miután V. 16: Úrnapját az 1010/1951. sz. min-tanácsi határozattal munkanappá nyilvánították, V. 18: este letartóztatták Grősz József kalocsai érs-et, →Gyetvai Péter érs. irodaig-t, Strillich Károly érs. titkárt és →Gombos Károly knk-ot. V. 19: kihirdették az 1951:1. sz. törv-t az →Állami Egyházügyi Hivatal létrehozásáról. VI. 11: elkészült ~ vádirata, melynek alapján VI. 15: a bpi V. ker. Markó u-ban megkezdték az ügy tárgyalását. (E megfélemlítés légkörében VI. 17: a 760. és a 8130/1939. sz. kényszerkitelepítési rendeletekre hivatkozva megkezdték a volt kizsákmányolók Bp-ről való kitelepítését, melynek közvetlen gazd. célja a kitelepítettek 3 v. több szobás lakásainak és ingóságainak pártmunkások jutalmazására való átadása.) VI. 23: a főtárgyalás másnapján ideigl. háziőrizetbe vették Hamvas Endre csanádi, Badalik Bertalan veszprémi, Péteri József váci, Shvoy Lajos székesfehérvári mpp-öket, arra kényszerítették őket, hogy ppi helynökké és irodaig-vá békepapokat nevezzenek ki, s ítéljék el Grőszt és társait. VI. 28: nyilvános tárgyaláson Olti Vilmos elnök hirdetett ítéletet: a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, valutaüzérkedés, külföldre szöktetés, bűnpártolással elkövetett népellenes bűnök vádjával Grősz Józsefet (1. rendű vádlott) 15 é. fegyházra, Bozsik Pál remetekertvárosi plnost (2. rendű vádlott) 10 é., Farkas Endre ügyvédet (3. rendű vádlott) 8 é. börtönre ítélték. →Hévey László min. osztálytan. (4. rendű vádlott) és Pongrácz Alajos USA követségi tanácsos (5. rendű vádlott) ügyét áttették a Katonai Bírósághoz (mindkettőt kivégezték). →Endrédy Kálmán Vendel zirci apátot (6. rendű vádlott) 14 é., →Hagyó Kovács Gyula ciszt. jószágkormányzót (7. rendű vádlott) 13 é., Csellér István Jenő mb. pálos tartfőn-öt (8. rendű vádlott) 10 é. börtönre, Vezér Ferenc pálost (9. rendű vádlott) kb. 30 szovjet katona meggyilkolásával ill. arra való felbujtással vádolva halálra ítélték. Gyomlay László gimn. tanár 1951. III. 17: a börtönben szervi szívbajban meghalt. VII. 3: közzétették a ppi kar nyilatkozatát: elítélnek minden államellenes tevékenységet, betartják az →Állam és Egyház közti megállapodást. (~ 24 mellékpere volt, melyekben 15 személyt ítéltek halálra.) 88

Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951. (2. kiad. 1951, ang-ul: The trial of József Grősz and his accomplices, fr-ul: Le procès de József Grősz et de ses complices, oroszul: Szudebnüj processz po delu Józsefa Gresza i ego szoobsnikov. Bp., 1951) - Összeesküvés a nép ellen. (A Grősz-per és annak tanulságai) Uo., 1951. - Hetényi Varga II:57. - Szántó 1992:65. - Balogh-Gergely I:295.