🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gorzó
következő 🡲

Gorzó Gellért   →Gorzó Nándor

Gorzó Nándor (Gyoma, Békés vm., 1890. dec. 14.-Bp., 1969. febr. 4.): gimnáziumi tanár, politikus, lottószelvény-árus. - 1900-08: az esztergomi bencés, majd ciszt. gimn-ban tanult, 1908-10: a József Műegy. gépészmérnök hallg-ja, 1910. IX. 4: Gellért néven belépett a jászóvári prem. r-be. A teol-t Jászóvárt és Bpen, a fil-t 1912-15: a bpi tudegy-en végezte, 1915. VI. 20: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. és drált. 1915-18: a rozsnyói főgimn. tanára, ahol Takács Menyhért prép-tal megindította a Remény nyomdát. 1918. XI: Gömör és Kishont vm. kormánybiztosa, a Károlyi-párt helyi elnöke. 1919. III-VI: a direktórium elnöke, elhagyta a r-et, Bp-re költözött. IX: az I. ker. Werbőczy Gimn. tanára, ig-h., a tanári vizsgálóbiz. határozata után állását veszítette, a tanári pályától eltiltották. 1920-22: Rozsnyón a Gömör Bank Rt. üv. ig-ja és vezérig-h., 1921-28: a Klein és Tsa Pipereszappangyártó Rt. üv. ig-h., 2 é. önálló autókereskedő. 1929: Pest vm. szolgálatába lépett, levtári gyakornok, főlevtárnok, 1935: a vm. s-hivatal és az általa 1931: szervezett házi nyomda ig-ja. 1938. XI: nyugdíjazták, nyugdíj nélkül. 1942: tápszerüzemet létesített; Rákospalotán élt, ahol 1948-ig a képviselőtestület tagja. 1945 elején a Polg. Dem. Párt egyik szervezője. 1945. VI. 24-1947: a Dunántúl képviseletében az Ideigl. Nemzgyűl. tagja. 1945-48: a Pest Megyei Nemz. Biz. üv. főtitkára, 1945-50: a M. Keresk. Orsz. Közp. Szöv. (KOKSZ) társelnöke, a Nagykeresk. Orsz. Szöv. elnöke. 1947. III. 23: a Polg. Dem. Párt 8 alelnökének egyike, 1949. III. 11: annak a M. Radikális Pártba olvadásakor a M. Radikális Párt alelnöke. 1949: Kecskemét ogy. pótképviselője. 1953. III: letartóztatták, üzemét bezárták, árdrágítás és feketézés vádjával 3 é. börtönre ítélték. VII: közkegyelemmel szabadult. Alkalmi munkás, 1956. X. 28. k. az V. ker. forr. biz. eln. 1957. I: letartóztatták, 1 havi fogság után szabadult, 1957. III-1958: Kistarcsán internált, majd éjjeliőr, utóbb lottószelvény-árus. - 1925: a kassai Kazinczy Társ., a PEN Club tagja, 1932: a Gyöngyösi István Társ. alapító tagja, 1935: titkára, 1937: az Irod. Társaságok szöv-e főtitkára, a Vörösmarty Társ. és a szabadkőműves Corvin páholy tagja. - M: Szt Anna élete és a rudnoki Szt Anna kpna tört. Jászó, 1914. - Döbrentei Gábor és a jászóvári prem-ek viszonya a régi m. nyelvemlékek ügyében. Uo., 1914. - Rádai Ráday Pál. Bp., 1915. - Szt Zita. Uo., 1916. (Népiratkák 306.) - Kapitány György Dr. költeményei. Rozsnyó, 1917. - Tompa 1817-1917. Uo., 1917. - Szeretetország kapujában. Bp., 1917. - Életgazdaság - elmegazdaság. Rozsnyó, 1918. - Hámán. Tragédia 3 fv. Bp.(?), 1920. - Versek. Uo., 1934. (Vm. tisztviselők Gyöngyösi István Társ. kiadmányai 1.) - Gyöngyösi alm. 1935, 1938. S.a.r., szerk. Uo., 1935, 1938. - Új versek. Uo., 1937. (Vm. tisztviselők Gyöngyösi István Társ. kiadmányai 8.) - A m. szabadságküzdelmekről és a polg. demokráciáról. Uo., 1947. - A Vármegyei Tisztviselők Gyöngyösi István Társasága kiadmányai sorozat szerk-je. - Írói neve Gorzó Gellért (1914-18). 88

Gyöngyösi alm. 1938. Bp., 1938:202. - M. prem. bibliogr. 1978:89. (53.) - Gulyás XI:132. - Az ideigl. nemzgyűl. alm. 1944-45. Bp., 1994:156.