🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gondán
következő 🡲

Gondán Felicián József, OCist (Lepsény, Veszprém vm., 1883. nov. 14.-Szentes, 1957. máj. 31.): tanár. - 1902. VIII. 14: lépett a r-be, 1907. VI. 23: ünn. fog-at tett, VI. 27: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, fil-ból drált. 1907: Pécsett, 1921-40: nyugdíjazásáig Baján gimn. tanár, 1940: Szentgotthárdon gyóntató, 1941: kvtáros. - Új arcú magyarok c. egyfelvonásosát cserkészszínpadon mutatták be. - M: Rendszeres összefoglaló tételek a m. irodtört-hez. Pécs, 1910. (3. kiad. 1913; 4. kiad. Irodtört. összefoglalások c. Uo., 1914; 5. kiad. Összefoglaló nemz. irodtört. rendszeres tételekben. Bp., 1919; 6. kiad. 1926; új kiad. M. nemz. összefoglaló irodtört. rendszeres tételekben napjainkig. Szentgotthárd, 1942) - Kisfaludy Sándor regéi. Magyarázta. Szeged, 1912. (Irod. segédkv-ek 8.) - A kk. m. pálos-r. és nyelvemlékei. Pécs, 1916. - Az erdők nyarának szava. - Varázshegedű. Cserkész színművek. Homok, 1930. - Emlékkv. Tóth Kálmán születésének 100. évford-jára. Uo., 1931. - M. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 1., 2. o. számára. Szerk. Tordai Ányos. Az 1938. é. tanterv alapján átd. többekkel. Bp., 1938, 1940. - 1943: a Vasvármegye b. munk. - Álnevei, betűjelei: Fratélius (bajai Új Élet); Fratellus (Alkotmány, Bpi Hírlap, pécsi Diák-Élet, Dunántúl, Pécsi Napló, Vasárnapi Lpk.); fg (uo.); g. (uo.); Laborc (uo.); Laborcán (uo.); Lánc (uo.); -n-n (uo.) 88

Sziklay 1931:236. - Rapcsányi 1934:287. (álneve Laborcán helyett: Laborián) - Schem. Cist. 1942:244. (38.) - Tóth 1948:137. - Gulyás 1956:557. - Gulyás XI:96. (részben eltérő álnevekkel)


Gondán Felicián József OCist (Lepsény, Veszprém vm. 1883. nov. 14.–Szentes, 1957. máj. 31.): Lásd MKL IV:132. – 1921: a bajai 157. sz. Damjanich János cserkészcsapat alapítója és 1926-ig parancsnoka. 1919 utáni Csonka-Bácska Vármegyei Cserkész Intéző Biz. eln-e. 1950. VI. 9: az ÁVH letartóztatta és Kunszentmártonba internálta. Annak megszüntetése után is ott élt haláláig. – M. még: Összefoglaló nemzeti irod.tört. Rendszeres tételekben 6. kiad. Bp., 1926. (7. kiad. 21929; 8. kiad. 1942 [Irod. stílus és nyelvismereti összefoglalások]) – Új arcú magyarok. 5 egyfelvonásos. Homok [1930] – Emlék-kv. Tóth Kálmán szül. 100. évf-jára. Szerk. Baja, 1931. – A pécsi szépirod. és műv. Vasárnapi Lapok 1921. IV. 24. – VIII. 21: szerk.; a Bajai Újság pol. napilap 1929. (VI.1. – VII. 17: fel. szerk.) Bo.J.–Fe.Má.–88

Mo-i sajtóbibliogr. 1921–1944. 2010:294., 7343.