🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Godó
következő 🡲

Godó Mihály, SJ (Kisiratos, Csanád vm., 1913. szept. 25.-Újszentanna, 1996. szept. 22.): tanár, plébános. - A gimn-ot Nagyváradon, Gyulafehérvárott végezte, 1935: éretts. Kolozsvárott. A teol-t 1935-38: Krakkóban (Lengyo.) végezte. 1939: teol. tanár és magiszter Jászvásárhelyen (Ro.). 1939-44: folytatta a teol-t Szegeden, ahol 1942: pappá szent. 1945: kp. Hódmezővásárhelyen, majd Szatmárnémetiben (Ro.) középisk. hittanár. Több alkalommal titkos futárszolgálatot teljesített Mindszenty József esztergomi érs. és Márton Áron gyulafehérvári pp. között. 1946: egyetemi lelkész Kolozsvárott. 1947: Szatmárnémetiben lelkész. 1949: az erdélyi jezsuita rtart. áll. föloszlatásakor rtársaival együtt Szamosújvárra deportálták. Egyhjogi írásai illegális terjesztésével segítette az erdélyi kat. papságnak azt a jelentősebb hányadát, mely nem volt hajlandó elszakadni Rómától (→erdélyi papi békemozgalom). 1952. XI. 19: éjjel Chira Kornél prov-sal együtt letartóztatták, 1953. X: lázítás és hazaárulás vádjával Bukarestben 16 év szigorított börtönre ítélték. Raboskodott Ro. legkeményebb büntetőintézeteiben: Pitestiben, a nagybányai ólombányában, Ramnicul Saraton (itt 8 é. magánzárkában). 1962. XI. 18: szabadon bocsátották, de 3 é. Szamosújvárott kényszerlakhelyes. 1965: Herkulesfürdő plnosa. A szűnni nem akaró zaklatások és házkutatások miatt 1979: maga kérte letartóztatását. A karánsebesi bírósági tárgyaláson föl akarták menteni, de mert keményen bírálta Ceaușescu egyházpol-ját, sikkasztás vádjával 6 év börtönre és 140.000 lej pénzbüntetésre ítélték. 1980: külf. nyomásra szabadult, Új-Aradon, 1985: Mikelakán kp., 1986: Pankota plnosa. 1993: Szentannán az aggok otthonának lelkésze. 1994. III. 28: életútja elismeréseként Entz Géza c. államtitkár Temesvárott átnyújtotta ~nak a Magyar Közt. Érdemrendjének Középkeresztjét. - M: Önéletrajz. Testamentum. Kolozsvár, 2002. H.V.K.

Cat. SJ 1943:24, 55. - Gerhardsbote (Stuttgart) 1980. X:72; 1994. VII:51. (Ernst Hauler: Achtzehn Jahre im Gefängnis) - Menschenrechte in der Sozialistischen Republik Rumänien. Frankfurt am Main, 1981:14. - Jahrbuch der Gesellschaft Jesu. Róma, 1985:101. (Die Gesellschaft Jesu heute in Rumänien) - Keresztény Szó (Kolozsvár) 1990. IX. 30:4. (Virt László: Akik Márton Áron mellett álltak) - Magyar Nemzet 1990. X. 17:6. (Lőcsei Gabriella: Tanúságtevők); 1994. IV. 2:17. (Entz Géza: Reményük életet szült) - Keresztény Élet 1996. IX. 1:4. (Schuller Mária: Kisiratostól Szentannáig, börtönökön át) - s.k. 1996. IX. 20.