🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gidró
következő 🡲

Gidró Bonifác István, OSB (Karcfalva, Csík szék, 1869. aug. 20.-Győr, 1958. jan. 17.): gimnáziumi tanár, apát. - A középisk-t Csíksomlyón végezte, 1888. VIII. 1: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1892/93: a bpi tudegy-en mennyiségtan-természettan szakos tanári okl-et szerzett, 1893. VI. 29: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. Győrött, 1894: Esztergomban, 1900. VIII: Komáromban gimn. tanár, 1921. II. 3-1939. IX. 3: ig. (1923. V. 4-1940: házfőn. is. 1938. XI-1939: a Felvidék visszacsatolt részén a katonai kormányzat idején tanker. főig. is, 1939. VIII. 25-1940: csak házfőn.) 1940. III. 21: tihanyi apát (V. 2: iktatták be). 1950. XI. 27: Pannonhalmán élt. - Igazgatósága idején a tanulók számát 300-ról 700-ra növelte. Komárom város díszpolgára, a Jókai Közművelődési Egyes. (1911-45) alelnöke, majd örökös társelnöke. - M: A kúpszeletek evolútái és talppontgörbéi. Esztergom, 1896. - Számtan a középisk. alsóbb o. számára. Bp., 1905. (7. kiad. s.a.r. Mattyasovszky Kassziánnal. Komárom, 1922) - Uaz leányközépisk. 1., 2. o. sz. 1-2. r. Bp., 1918. - Számtan és az algebra elemei. Leányközépisk. 3. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Uo., 1918. - Számtan. A szlovenszkói m. tannyelvű középisk. 1-2. o. sz. 1-2. köt. Komárom, 1922-23. - Számtan és az algebra elemei. A reálisk. 1-3. o. sz. Írta Borosay Dáviddal. Átd. Mattyasovszky Kasszián. Bp., 1926. (SZIT Középisk. Tankv-kiadv.) (2. jav. kiad. Uo., 1929) - Számtan és geometria. A gimn. és reálgimn. 1-2. o. sz. Írta uazzal. Átd. uő. 1-2. köt. Uo., 1926. - Számtan és geometria az algebra elemeivel. A gimn. és reálgimn. 1-2. o. sz. Írta uazzal. Átd. uő. Uo., 1926. (új lenyom. 1927) - Mennyiségtan. A gimn. és reálgimn. 1., 2. o. sz. 2. kiad. Átd. uő. 1-2. köt. Uo., 1931. (SZIT Tankv-kiadv.) (átd. Holenda Barnabás. 1-2. köt. Uo., 1938; új lenyom. 1941-47: évente; tót ford. Haberland Vilmos. 1-2. köt. Uo., 1941) - Mennyiségtan. <Számtan és mértan>. A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Írta Borosay Dáviddal. 2. kiad. Átd. Mattyasovszky Kasszián. Uo., 1932. - Uaz. A gimn. és reálisk. 3. o. sz. Írta uazzal. Átd. uő. Uo., 1932. 88

Balogh 1940:44. („Szlovenszkói Közművelődési Egyesület alelnöke” - ilyen nevű egyes-nek máshol nincs nyoma - V.J.) - Ker. m. közél. alm. I:317. - PN 1986:133. (1013.) - Gulyás X:887.