🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Ghána
következő 🡲

Ghána, Republic of Ghana (1957-ig Aranypart): köztársaság Nyugat-Afrikában. - Határai: Elefántcsontpart, Felső-Volta, Togo, Atlanti-óceán. Ter-e 238.537 km², főv-a Accra. Hiv. nyelve az ang. - 1471: port-ok foglalták el a partvidéket, s Aranypartnak nevezték el. A 17. sz: holl-ok szorították ki őket, s megindították Amerika felé a rabszolgakeresk-et. A 18. sz: évente kb. 10.000 rabszolgát szállítottak el. Ang. keresk. telepek is létesültek, melyekből a 19. sz: ang. gyarmat alakult. 1874: ~ D-i területe Aranypartként ang. protektorátus, 1896: a ~ középső területén lévő Asanti kirságot, 1901 u. az É-i részt is védnökség alá helyezték. 1957. III. 6: ~ néven a Brit Nemzetközösségen belül függetlenné nyilvánították, 1960: közt. - 1482: érkezett az első pap, majd port. ferencesek jöttek. 1503: egy törzsfőnök s néhány száz alattvalója megkeresztelkedett. 1573: port. ágostonosok, 1636: fr. kapuc-ok érkeztek. 1637: a prot. holl-ok mindent elpusztítottak. 1752: anglikánok és metodisták kezdtek téríteni. Kat. misszion-ok (→Afrikai Missziók Lyoni Társulata) 1879: kezdték újra a rendszeres munkát, 1900: a →verbiták, 1906: a →Fehér Atyák csatlakoztak. - Érsségei és ppségei: 1975: Keta-Ho, 1950: Accra, Cape Coast, Kumasi, 1959: Wa, 1969: Sekondi-Takoradi, 1973: Sunyani, 1977: Nawrongo-Bolgatanga, Tamale. - 1980: 11.450.000 lakos, 1.365.000 kat.; 1995: 15.400.000 (43 % r.k., 38 % törzsi vallású, 12 % prot.) **

Földünk 1978:229. - Kiss 1978:239. - Papp-Váry: 200.