🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerény
következő 🡲

Gerény, v. Ung vm. (Gorjányi, Ukrajna): falu Ungvár közvetlen szomszédságában, a várostól délkeletre. Ungvár filiája a v. szatmári egyházmegyében. - ~ 13. sz. elején épült Szt Anna-körtemploma a környék legjelentősebb kk. emléke. Kívül kerek alaprajzú, belül lekerekített hatszögű központi teréhez eredetileg 6 boltozott, félköríves fülke csatlakozott, amelyek közül a K-i főapszis szerepet kapott. A középtér fölött hatszögletes, tamburos kupola. A DNy-i félköríves fülke külsején egyszerű, befalazott kapuzat, az eredeti bejárat maradványa. A kapu félköríves zárású, felette egyszerű oromzat körvonalai. A kb. 8,5 m külső átmérőjű rotunda egyetlen homlokzati dísze a tambur mintázott párkányzata. Ablakai közül csak a középső kis résablak eredeti, a két D-i ablakot utólag átalakították. A tambur 6 egyforma ablaka eredeti. A körtp. téglából épült. Belsejében 3 egyszerű pasztofórium van, a középső későbbi. - A 15. sz: a rotundát Ny felé téglalap alakú hosszházzal, É felé sekrestyével bővítették. A diadalív kialakítása miatt a Ny-i fülkét áttörték. A síkmennyezetes hajó nyílásai egyszerű lesarkított kőkeretűek. A D-i bejárat keretét még egy-egy íves konzol gazdagítja. Három D-i ablaka szögletes. Ny-i kapuja és a nemrég feltárt, de befalazott É-i kapu csúcsíves. Ny-i homlokzatában a bejárat felett 2 kis, keret nélküli ablak. A hajó nyeregtetővel fedett Ny-i végén barokk sisakos huszártorony áll. - A körtp-ot, illetve a hosszház K-i falait páratlan értékű freskók díszítik. A rotunda freskói 1360 k., egységes ikgr. program szerint készültek, itáliai iskolázottságú hazai műhely munkái. A megrendelő, Drugeth György országbíró 1354: Itáliában járt. Utazásával és Nagy Lajos udvarának erős olasz hatásával magyarázható e távoli kisugárzás. A K-i és az ÉK-i apszis félkupolájában fennmaradt freskó a Maiestas Dominit és a Trónoló Mária félalakját ábrázolja. Alatta a három K-i fülke oldalfalain Jézus életének jelenetei két sávban: az angyali üdvözlet, Jézus születése, Háromkirályok, a betlehemi gyermekgyilkosság, menekülés Egyiptomba, Simeon karjaiba veszi a kis Jézust, utolsó vacsora, Olajfák hegye, Péter levágja Kaifás szolgájának fülét, Krisztus Pilátus előtt, megostorozás, Simeon Krisztus keresztjét viszi, Kálvária, föltámadás, Mária koronázása, Krisztus Márta házában. A 2 Ny-i fülkében Szt György, Katalin, Erzsébet, Ilona és két pp. A főapszisban Krisztus az élet kv-ével. - A hajóban a diadalív két oldalán 3 keretelt falkép, a többi falon vsz. nem volt festés. Baloldalt felül az angyali üdvözlet, alatta a Köpenyes Madonna, a D-i oldalon sokalakos Kálvária-kép van. E képek a 15. sz. 2. felében készültek egy művész v. műhelye munkáiként. Keletkezésük a hajó építésével függ össze. A rotunda D-i kapujának befalazásán, annak külső felületén 1989: egy erősen sérült, Krisztust ábrázoló, feltehetően 15. sz. freskót tártak fel. - A m. műemlékvédelem a ~i tp. jelentőségét korán felismerte. A Műemlékek Orsz. Bizottsága 1910: megbízta Sztehlo Ottót a helyreállítással. Ennek során visszaállították a rotunda eredeti tetőzetét, restaurálták a freskók maradványait, Huszka József fölmérte és 1:10 léptékben lemásolta azokat. A freskók 1960 k. restaurálása idején a tp. berendezéseket eltávolították, azóta az épület múz-ként látogatható. **

Radocsay 1954:141. - Deschmann 1990:56.