🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Genezáreti-tó
következő 🡲

Genezáreti-tó, Kinneret tava, Tiberiás tava, Galileai-tó, Jam Kinneret: édesvízű tó Palesztinában, a Jordán-árok északi végében. - Hossza 21 km, legnagyobb szélessége 12 km; mélysége 42 és 48 m között váltakozik, területe 144 km², tükre 208 m-re van a tengerszint alatt. Halban rendkívül gazdag, ezért környékén a lakosság fő foglalkozása ősidőktől fogva a halászat (1990: 24 fajta hal élt a ~ban). Jézus korában a Ny-i és É-i partja népesebb volt. - A ~ név az ÚSz-ben Lk 5,1: fordul elő, másutt Galileai-tó (Mt 4,18; Mk 1,16; 7,31) v. Tibériás tava (Jn 6,1; 21,1), a rabbinista irod-ban is. Jézus korában Isten szemének is nevezték. - A ~ és környéke Jézus nyilvános működésének Jeruzsálem mellett a legfontosabb területe: az É-i parton volt Kafarnaum, ahol Jézus és a Szűzanya lakott, valamint Korozain és Betszaida, Ny felé Magdala, Tibériás, DK-re Gadara. A ~ K-i partján történt a kenyérszaporítás (Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-13), a gadarai (gerazai) megszállott(ak) (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Lk 8,26-39), a betszaidai vak (Mk 8,22-26) meggyógyítása, Kafarnaumban az első apostolok meghívása (Mt 4,19-22; Mk 1,16-20), Jairus leányának föltámasztása (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43; Lk 8,40-56), kissé nyugatabbra a →hegyi beszéd, a föltámadás után a primátus átadása (Jn 21), Magdalában a találkozás Mária Magdolnával (Lk 7,36-50); a tavon a csodálatos halfogások (Lk 5,1-11; Jn 21,1-8), a vízen járás (Mt 14,22-33; Mk 6,45-52; Jn 6,16-21). A ~ból fogta Péter azt a halat, melynek szájában megtalálta a sztatért (Mt 17,24-27). - Sajátos földr. helyzete következtében gyakoriak a hirtelen viharok (vö. Mt 8,23-27; 14,24-33). **

BL:485. - Kroll 1993:270, 316.