🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gebé
következő 🡲

Gebé Andor (Borhalom, Bereg vm., 1855. nov. 15.-Ungvár, 1910. okt. 16.): g.k. lelkész, teológiai tanár. - 1875: munkácsi egyhm-s papnöv. Ungvárt, teol. tanulm-ait 1876: Esztergomban, 1877: Pesten folytatta s fejezte be. 1879. XI. 1: egyhm. levtáros. 1880. IX. 26: pappá szent., a szem. pref-a, és teol. h. tanár. 1882. X. 1: Kenézlőn lelkész, 1886. II. 7: az ungvári teol. líceumban a biblikum tanára. - Lat-ból szabadon magyarított művei: Bevezetés az ósz-i szt kv-ekbe. Eger, 1888. - Bevezetés az úsz-i szt kv-ekbe. Uo., 1888. - Bibliai régiségek. Uo., 1889. - A g.k. egyh-ban vasárnapokon és ünnepeken a szt liturgián felolvastatni szokott ap. szakaszok magyarázata. Uo., 1892. - A g.k. egyh-ban vasárnapokon és változó ünnepeken a köz-istentiszteleteken felolvastatni szokott evang. szakaszok magyarázata. Uo., 1894. P.I.

Szinnyei III:1065. - Schem. Munkacs. 1908:298. - Egyh. Közl. 1910:44. - Gulyás X:545. (†Bp.) - Bendász István g.k. esp. közlése

Gebé Péter (Beregsárrét, Bereg vm., 1864. júl. 8.-1931.): g.k. megyéspüspök. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t 1885-89: Bpen végezte. 1892: sztelték pappá. 1889-1906: tanulm. felügy., 1899-1904: teol. tanár az ungvári papnevelő int-ben, 1905: főgimn. hittanár is. 1912: munkácsi knk. 1924: munkácsi mpp. **

KL II:185. - Gulyás X:546.