Magyar Katolikus Lexikon > G > Geőcze


Geőcze Sarolta (1862.-Bp., 1928. szept. 23.): igazgatónő. - 1898-tól Bpen tanított a II. ker. Tanítónőképzőben, majd a VI. ker. Erzsébet Nőisk-ban. 1907-16: a II. ker. Tanítónőképző ig-ja. Megszervezte a →Magyar Keresztény Munkásnők Országos Egyesületét. - Fm: Társad. program. Bp., 1899. - A nők feladata a Székelyföldön. Marosvásárhely, 1902. - Az erkölcsi nevelés, mint nemzeti probléma. Bp., 1909. - Közgtan és társad-tan. Uo., 1921. - Szociológia ethikai alapon. Uo., 1922. - Kereszténység és szocializmus. Előadás. H.é.n. - Modern feminizmus. H.é.n. **

Gulyás X:676.

Geőcze Zoárd, szendrői (Bp., 1873. aug. 23.-Bp., 1916. nov. 26.): matematikus, egyetemi magántanár. - A középisk-t a bpi VIII., majd a IV. ker. főreálisk-ban végezte, egy. hallg-ként főleg a geometriával foglalkozott, majd a csillagászat iránt érdeklődött. 1896. XII: a podolini piar. algimn. mat-fiz. tanára lett, 1897. IV. 27: tanári okl-et szerzett. 1899: áthelyezték az ungvári alreálisk. r. tanárának, ahol szaktárgyain kívül földr-ot, szépírást, nyelveket, termrajzot és tornát is tanított. 1907: és 1910: áll. ösztöndíjas Párizsban, a Sorbonne-on 1910: drált. 1911. I. 25: a Société Mathématique de France tagjává választotta. Hazatérve a bpi V. ker. főreálisk. tanára, 1913. II. 13: a sokaságelmélet és valós változók függvényei tárgykörben a bpi egy-en mtanárrá képesítették. 1914. X: a 29. népfölkelő gyalogezred zászlósaként a szerb harctérre vezényelték, 1916 tavaszán súlyos betegen került Bécsbe, majd Bpre. 1916: a SZIA IV. szako. tagjává vál. - Fm: z = f (x, y) felület quadraturája. Ungvár, 1906. (Kézzel írott és soksz. kiad.) 88

Az Újság 1916. XI. 29. - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlem. 1917:1. sz. - Szénássy Barna: Emlékbeszéd ~ r. tag felett. Bp., 1941. - Középisk. Mat. Lapok 1954:1. sz. (Obláth Richard) - Mat. Lapok 1959:1/2. sz. (Szénássy Barna) - MÉL I:584. - Gulyás X:679.