🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gazsó
következő 🡲

Gazsó Ilona Illuminata, KN (Bélabánya, Hont vm., 1895. nov. 21.-Hévíz, 1957.): szerzetesnő. - Apja Mihály, anyja Dodek Anna. Bpen konzervatóriumot végzett. Zsámbékon, 1915. V. 1: lépett a →Keresztes Nővérek kongregációjába, fog-át uitt 1918. VII. 31: tette. Zsámbékon, Petőfalván ének- és zenetanár. r.k.

Gazsó István, SJ (Lednicz, Trencsén vm., 1711. nov. 1.-Nagyszombat, 1755. máj. 22.): tanár. - 1729. X. 14: Győrött lépett a JT-ba, a gimn-ot Trencsénben, az egy-et Nagyszombatban végezte, fil. és teol. doktor. Szakolcán, Nagyszombatban okt., 1751: itt fil-t, 1753: teol-t adott elő. Előadásaiban, melyeket Kosel István lejegyzéseiből ismerünk, konzervatív termtud. ismereteket hirdetett, az asztronómiában a ptolemaioszi világképre és Riccioli ol. jezsuita műveire támaszkodott. Fiz. tárgyú művein kívül írt Arisztotelész fil-járól, ismerjük egy lat. elégiáját, 2 tört. munkáját, egyiket Csussen Györgynek is tulajdonítják. - M: Felicitas omnis Hungariae singulari favore Mariae... Nagyszombat, 1738. - Bellica Hungarorum fortitudo, aliquot veterum exemplis adumbrata. Uo., 1745. - Dialectica sive brevis introductio ad universam Aristotelés philosophiam. Kz. 1751. - Imperatores Ottomanici a capta Constantinapoli Pars. 8. Uo., 1752. - Celsissimus princeps Nicolaus e comitibus Csák: Summus Hungariae antistes creatus. Uo., 1752. - Dissertatio physica de motu corporum. Uo., 1753. - Dissertationes, altera de coloniis Romanorum in genere, altera coloniis Romanorum in Pannonia. Uo., 1753. 88

Szinnyei III:1025. (s.v. Gaso) - JTÉ 1942:371. (899.) (s.v. Gazo)