🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Garáb
következő 🡲

Garáb, Nógrád vm.: egykori premontrei prépostság az Ipoly mentén. Pontos helye ismeretlen, késői állítások szerint védősztje Szt Hubertus volt. - 1179: III. Sándor p. okl-e fölsorolja ~ tp-át (prem. mon-át) a lotaringiai Regia Vallis (Riéval) apátság tartozékai között. Ez az okl. a premontreiek mo-i jelenlétét igazoló első hiteles forrás. Kitűnik belőle, hogy a prem-ek ~ot Mikodinus fehérvári prép-tól kapták, örököseinek hozzájárulásával. A Kökényes-Radnót nb. Mikodinus Párizsban tanult, ott ismerhette meg a r-et. 1176-87: győri pp., az alapítás korábban történhetett. - 1234: Jászó filiája, uakkor Kökényes fölött paternitást gyakorolt. 1279 k. a Kökényes-Radnót nb. Imre és Mikud a kegyurak, beleegyezésükkel a prép. szükségből eladta a prépság Kecskéd nevű földjét. 1436: a konvent kihalt, csekély birtokát a sági prépság kapta meg a kir-tól. - 1688: a besztercebányai jezsuiták kapták meg, ők építették a Szt Alajos-kpnát. 1777: a rozsnyói kápt-é. - Címét viselte: 1715: Helker Félix váradelőhegyi prép., 1716: Rágóczy Gábor egri, 1726: Schedoni Boldizsár sziléziai knk., 1737: Hodits Vince OPraem, 1796: Horváth Mihály, 1812: Cseh András félegyházi, 1810: Tankó Béla, 1833: Strba János detvai, 1856: Pécsy József tolnai plnos, 1879: Strba János, 1894: Petrovics Ferenc, 1897: Verbjár Péter rimaszombati, 1899: Báthy László lévai plnos, 1960: Endrődy Zoltán. - A váci egyhm-ben ma is adományozzák. H.F.-**

LBE:231, 235. - Chobot I:84. - Schem. Strig. 1911:LXXVII. - Műv-tört. Értes. 1957:242. - Kovács-Legeza 2002:36.