🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Galgóc
következő 🡲

Galgóc, v. Nyitra vm. (Hlohovec, Szl.): 1. vár. Az Árpád-korban már ispánsági vár állt itt, melynek helyén 1369 e. Kont Miklós épített új várat. Főbb birtokosai az Újlaky, Thurzó, majd a Forgách család. 1665: a törökök elfoglalták. Az ostrom során erősen megsérült. 1720: az Erdődy családé lett, akik barokk kastéllyá alakították. Kis méretű, négyszögletes alaprajzú épület volt. - 2. esperesség a v. esztergomi egyhm-ben. Plébániái 1917: Moraván, Nagymodró, Szentmiklósvölgye, Temetvény, Vágszakaly. - 3. plébánia. Tp-át 1332 e. Mindenszentek tit. sztelték. Mai Szt Mihály tp-át 1661: építették, oltárait 1695: restaurálták. Kegyura 1880: Erdődy Ferenc gr. Anyakönyvei 1661-től. Anyanyelve 1880: szl. - 4. Mindenszentek ferences konvent és tp. - 1455: a pápa Újlaki Miklós erdélyi vajdának megengedte, hogy a ~i plébtp-tól a Mindenszentek-kpnát leválasztva, azt az obszerváns ferenceseknek adja, akiknek házat is akart építeni. 1465: Vitéz János érs. megengedte a ktor alapítását. 1492: Újlaki Lőrinc bővítette a ktort, és ennek emléktáblája nyomán a 17-18. sz: őt gondolták alapítónak. 1516-76: a szécsényi kusztódiához tartozott, 1531-74: guardiánjai név szerint ismertek. 1524: az Újlakiak kihaltával a Thurzók lettek a földesurak, a prot-oknak kedveztek. 1551: a szerz-ek I. Ferdinándtól kértek élelmezési segélyt. 1574: tót igehirdetője is volt. 1576: Ungnad Ádám, Thurzó Erzsébet 2. férje éjszaka felgyújtotta a ktort, teljesen leégett. A lakosság sem támogatta már alamizsnával a barátokat, ezért kénytelenek voltak elhagyni ktorukat. 1630: a szalvatoriánus ferencesek a kat. Thurzó Ádámtól visszakapták épületeiket. 3 szerz-pap és 4 segítőtestvér kezdte újra a ferences életet. A guardiánok neve ettől kezdve végig ismert, részben m-ok, részben tótok voltak. A Thurzó család kihaltával Forgách Zsigmond nádor özv-e, Pálffy Katalin szerezte meg a ~i uradalmat, és 1637-től bőkezűségéből rendbe hozták, kibővítették az épületeket. 1644: a rend 10 növendéke itt tanult teol-t, 1653: hittud. főisk-vá fejlődött. 1662: 10 szerz-papja volt. 1663: Érsekújvár elfoglalása után a törökök felégették. 1667: újra felállították a konv-et. 1671-től ismét itt képezték a növendékeket. 1694-99: a Forgách család  támogatásával újjáépítették a tp-ot. 1699: a nyitrai pp. fölsztelte az egyhajós tp-ot a szentély É-i oldalán álló toronnyal. 1867: 20 szerz-pap, 13 növ. és 9 testvér lakta a ktort.  1900: a mariánusoklé, 1921 u. a szlovák prov-é lett. 1950: a komm-k föloszlatták. - 5. Szűz Mária (Kegyelmek Anyja)-búcsújáró hely. A vár Nagyboldogasszony-kpnájában 15. sz. fogadalmi táblák és ajándékok őrzik a búcsújárás emlékét. Bá.B.-**-H.F.

1. Nyitra vm. 1900:57. - Fügedi 1977:135. - Vártúrák III:155.

3. Némethy 1894:98. - Gerecze II:555. - Schem. Strig. 1917:126. - 4. Fridrich II:56. - Schem. SM 1905:28. - Szabó 1921:253. - Karácsonyi II:52. - Radocsay 1955:307. - Aggházy II:99. -  Súpis pamiatok na Slovensku. 1967. I:406.