🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gajdátsy
következő 🡲

Gajdátsy Béla (Bécs, Alsó-Au., 1887. jan. 16.-Nagyenyed, 1952 u.): rektor. - 1918: szent pappá. 1940: Kolozsvárt teol. tanár. 1945: Gyulafehérvárott a szem. rektora. Nemcsak megjövendölte az egyh-üldözés várható részleteit, hanem ki is dolgozta a mártír egyh. életbenmaradásának stratégiáját. Jelölték a →titkos ordináriusok közé. 1951. III. 10: Sándor Imre nagyprép-tal együtt letartóztatták, 1952. I. 10: több erdélyi m. paptársával együtt kémkedés és hazaárulás vádjával börtönre ítélték. Zsilaván hosszú ideig magánzárkában tartották. A nagyenyedi börtönben halt meg, halála időpontját a hatóságok nem közölték. H.V.K.

Cat. AJ 1940: 68. - Pilinyi 1943:154. - Bericht des Dumkapitulars Josepf Nischbach... Kz. Freiburg im Breisgau - Virt 1991:32. - Hetényi Varga II:397.


Gajdátsy Árpád Béla (Bécs, Alsó-Ausztria, 1887. jan. 16.–Nagyenyed, börtönben, 1952. szept. 14.): irodaigazgató, titkos ordinárius. – A gimn-ot Bp-en végezte. 1904: belépett a jezsuita r-be. 1908–12: Kalocsán és Pozsonyban fil-t tanult. A teol-t Innsbruckban kezdte el, 1917: kilépett a r-ből, 1918. I. 31: erdélyi kispap lett. IX. 22: Gyulafehérváron sztelték pappá, a kolozsvári Szt Péter-pléb. kp-ja és a Szt Antal árvaház ig-ja. 1919: a Torma családnál nevelő. 1921: Marosvásárhelyen kp. 1923: Nagyszebenben kp. és hittanár. 1924: Gyulafehérváron pp-i szertartó, 1926: titkár, 1928: zsinati bíró, 1935: irodaigazgató. 1939: p. prelátus. 1940–44: Kolozsváron, 1945: Gyulafehérváron teol. tanár és officiális, 1947: a szem. rektora. Titkos ordinárius, 1951. III. 10: letartóztatták. 1952. I. 10: Bukarestben hazaárulás és kémkedés vádjával bíróság elé állították, és 25 év kényszermunkára ítélték. 8 hónap úlva meghalt. F.S.

Ferenczi 2009:251.