🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Görgey
következő 🡲

Görgey Imre, görgői és toporci, SJ (Görgő, Szepes vm., 1681. ápr. 12.): tanár. - 1700. X. 13: Bécsben lépett a JT-ba, Trencsénben novíc. Az egy-et vsz. Nagyszombatban végezte, ahol a hittud. karon 1726-30: a szentírástud. tanára, 1726-29: a bölcs. kar dékánja. 88

Szentpétery 1935:661. - Hermann-Artner 1938:268. - JTÉ 1942:333. (542.)

Görgey Kristóf, görgei és toporci, SJ (Betlenfalva, Szepes vm., 1685. dec. 11.-Eger, 1747. dec. 1.): rektor. - 1702. X. 27: Kassán lépett a r-be, a trencséni gimn-ban tanult, majd fil. és teol. dr. 1718-21: Kolozsvárt, 1727/28: Nagyszombatban az egy-en a kazuisztika, Besztercebányán a fil. és teol. tanára. A nagyszombati papnev. ig-ja, 1740: a kassai, később az egri rház rektora. - M: Decenna magni indiarum philosophi, seu Theses Xaverianae. Kolozsvár, 1718. - Theologia catholica, a... Franc. Berkess... Kassa, 1732. Az alapmű liber gradualisként: Opusculum polemicum adversus... indifferentismum... c. jelent meg. 88

Nagy IV:443. - Szinnyei III:1389. - Hermann-Artner 1938:268. - JTÉ 1942:337. (581.)

Görgey Márton, görgői és toporczi (Pécsújfalu, Sáros vm., 1740. nov. 1.-Buda, 1807. aug. 23.): kinevezett püspök. - Nagyszombatban tanult. 1763: pappá szent. A helynökség irodáján dolgozott. 1765. X. 10: Püski plnosa, 1775. I. 5: pozsonyi, 1777. IV. 14: esztergomi knk. és sümegi prép., 1787. XI. 24: barsi 1790. IX. 13: honti főesp. 1791: a kir. tábla tagja, 1802. VIII. 24: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp. 1805: fszt. pateriai pp., protonot., majd érs. helynök. 1807. VIII. 1: a kir. pécsi pp-ké nevezte ki, de székfoglalása előtt meghalt. - M: Igaz és kedves jegyese a mennyei vőlegényének... dicsőséges Szt Klára. Pozsony, (1772) - Sermo funebris tempore exequiarum M. Thereseiae. Esztergom, 1781. Kz. a főegyhm. kvtárban. - Encomia vitae S. Adalberti. (Névtelenül), Nagyszombat, (1791) - Utóda Pécsett 1807. X. 30: Király József. T.E.

Schem. Qu. 1857:34. (70.); 1940:9. (72.) - Mendlik 1864:64. - Brüsztle I:508. - Zelliger 1893:152. - Némethy 1894:597. - Kollányi 1900:389. - Szinnyei III:1389. - Görgey Albert: A topporci és görgői Görgey nemzetség és svábóci és tótfalvi Sváby nemzetség történetéből. Igló, 1909:35.