🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Görög
következő 🡲

Görög Demeter (Dorog, Hajdú ker., 1760. nov. 4.-Bécs, 1833. szept. 5.): író. - A középisk-t Debrecenben és Ungvárt végezte, a jogot 1779: a nagyváradi jogakad-n kezdte el és a bécsi egy-en fejezte be. Bécsben megélhetését tanítással biztosította. Bacsinszky András g.k. pp. támogatásával 1787-1803: hg. Esterházy Miklósnál nev., majd I. Ferenc cs. bízta meg fiai nevelésével. 1824. X: nyugalomba vonult, az udvartól é. 8000 Ft nyugdíjat kapott. Barátjával, Kerekes Sámuellel 1789-92: kiadták a Hadi és Más Nevezetes Történetek, 1792-1803: a Magyar Hírmondó c. lapot. 1831. II. 15: a MTA tb. tagja. 1789: pályázatot hirdettek m. nyelvtanító kv-re, a beérkezett művek közül Gyarmati Sámueléből szerk. ~ és Kerekes a Debreceni grammatikát. Együtt adták ki Bessenyei György Jámbor szándék c. művét is. ~ háza a Bécsben megforduló m. írók közp-ja volt, akiket segélyezett. - Fm: Európának közönséges táblája... Kerekes Sámuellel. Bécs, 1790. - Magyar atlas. Uo., 1802-11. 60 térkép, 18 levél szöveg. - Azon sokféle Szőlő-fajoknak Lajstroma. Uo., 1829. P.I.

Márton József: ~ életírása. Bécs, 1834. Arck. - Akad. Évkv. 1835. (Kállay Ferenc: ~) - Szinnyei III:1391. - Pallas VIII:160. (*febr. 1.) - Szabolcs vm. 1909:211. Arck. - JtK 1927. (Hajnal István: ~ és az Esterházyak) - Molnár József: ~. Debrecen, 1938. - MIL I:405. Arck. - MÉL I:616. - MTA tagjai 1975:91. - Hajdú-Bihari Napló 1985. IX. 21. (Surányi Béla: ~ mint szőlősgazda) - Gulyás XI:271.

Görög István, taploczai, OFM (Csíktaplóca, Csík vm., 1631.-Csíksomlyó, 1678. szept. 9.): házfőnök, helynök. - 1650. II. 15: Csíksomlyón lépett a r-be, 1656. VIII: pappá szent. 1658: már csíksomlyói házfőnök. 1660-65: definitor. Buzgó szerz. és nagyhatású szónok volt, aki a Csíkkal határos helyeken gátat vetett a protestantizmusnak. Gondjaiba vette a moldovai magyarokat is. 1673. V. 16: Parcsevics Péter Bákó és Moldova ap. helynökének ált. helynöke. Parcsevics fölterjesztésére 1677. I. 11: XI. Ince kinevezte bákói ap. helynökké, de még tevékenysége megkezdése előtt meghalt. 88

György 1930:504. (357.)

Görög Joachim (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1862. febr. 23.-Gyergyószentmiklós, 1928. febr. 6.): esperes. - A gimn-ot Szamosújvárt, Kolozsvárt és Gyulafehérvárott, a teol-t uo., a m-lat. szakot Kolozsvárt végezte. 1885. X. 11: Bécsben pappá szent. 1886: plnos Gyergyószentmiklóson, 1892: egyben tanár a r.k. leány polg. isk-ban. 1893: esp. 1898-1903: a polg. fiúisk. tanára. 1904: helyreállíttatta az örm. tp-ot, 1908: a r.k. leánynev. int. ig-ja, 1917: c. knk. 1918: sztszéki tanácsos. Az elcsatolás után a gyergyói M. Párt vez-je volt, 1922: az erdélyi örm. szert. ppi biztosa, 1926: szenátor, éveken át tagja volt a rum. képviselőháznak. - Fm: A Csík-Gyergyó és a székely nevek eredete. Gyergyószentmiklós, 1914. K.D.

Szinnyei III:1395. - Erdélyi lex. Nagyvárad, 1928:109. Arck. - Gyergyói Újs. 1928. II. 8. (Kassai Lajos: ~) - Fejér Gerő: Ünnepi beszéd... ~ emlékünnepélyén. Gyergyószentmiklós, 1928. - Gulyás XI:279.