Magyar Katolikus Lexikon > G > Görög Katholikus Hírlap


Görög Katholikus Hírlap, Bp., 1903. dec. 25.-1907. febr. 1.: egyházi, népnevelési, társadalmi és közgazdasági hetilap. - Megj. 157 sz., 18 melléklettel. Főszerk. és kiadótul. Demkó Kálmán. Fel. szerk. Prodán János, 1905. VI. 10: Kutkafalvi Miklós. Ny: Stephaneum. - Melléklete: Az Eperjesi Görög Szertartású Katholikus Egyházmegye Rendeleteinek Tára (18. sz.). - Államsegélyét utolsó éveiben megvonták; elutasította a parasztság között pánszlávizmussal együtt terjesztett pravoszláviát. Célja: „a magyar nyelvnek oltári nyelvvé tétele”, foglalkozott a m. lit. nyelv és az egyh. szerkönyvek m. nyelvű kiadása, az áttérés és kivándorlás gondjával, elutasította a papnev. lat. nyelvét. 88