Magyar Katolikus Lexikon > G > Göndöcs


Göndöcs Benedek (Nagyvárad, Bihar vm., 1824. júl. 23.-Gyula, 1894. jan. 4.): plébános. - Gimn. és teol. tanulm-ait Nagyváradon végezte. 1847. X. 6: pappá szent. Újkígyóson kp., itt ismerte és kedvelte meg Wenckheim József gr. kegyúr, aki végrendeletében egyetlen leányának, Krisztinának gyámjává és nevelőjévé rendelte. 1863: újkígyósi plnos, jótékonykodásával az aszállyal sújtott szegény nép szoc. gondozója lett. Építkezéseivel, főként népgazdasági bölcs, újszerű irányításával vm-szerte jótékonykodott. Méhészetet rendezett be, ~ adományából létesítették Békés vm. mintaméhészetét. 1868: pusztaszeri apát, 1869: sztszéki ülnök, 1873. VIII. 15: gyulai plnos, bőkezűen támogatta a helyi közművelődést. 5 isk-t, 2 tanítói lakást, 6 o-os kézimunka- és leányisk-t alapított, rendeztette a temetőt, a tp-nak orgonát adott, pályadíjat tűzött ki a vm. tanítók részére, Gyulán ének- és zeneisk-t és városi népkertet alapított stb. A Mo-i Méhészeti Egyes. és 1873: a Békés vm. Okszerű Méhészeti Egylet alapító elnöke lett. 1874: Haan Lajos és Zsilinszky Mihály közreműködésével létrehozta a Békésmegyei Régészeti és Művelődéstört. Egyes-et, 1878: Kriesch Jánossal Bpen az Orsz. M. Méhészegyletet. 1881-84: Gyula ogy. képviselője. - A Nemz. Múz-nak 12 olajfestményt és rézmetszeteket, a MTA kvtárának kv-eket, a Népr. Múz-nak népviseleteket ajándékozott, tekintélyes adományokkal támogatta a MTA-t, a Nemz. Színházat, az Orsz. Zenedét, az Állatkertet, az írói segélyegyletet, a M. Termtud. Társulatot, a SZIT-ot és a SZLT-ot, a Szt Vince Egyletet stb. - Cikkei: Vasárnapi Újs. (1863), Gyakorlati mezőgazda (1872), Kertész Gazda (1872), Békés (1873, 89), Békésvm. Rég. és Műv. Társ. évkv-ei (1875-86), Békésm. Közl. (1878), Néptanítók Lapja (1880, 86), M. Korona (1880); egyh. beszédei: Jó Pásztor; írt több egyh. naptárba. 35 műve jelent meg, jelesebbek: Hogyan lehet a kenyeret megszaporítani... Pest, 1863. - Isten az én örömöm. Oktatói imakv. Uo., 1864. - Sírvirágok. Uo., 1868. - Népszerű beszélgetések a dohány okszerű kezeléséről. Gyula, 1872. - Hogyan lehet a kolerában lévőket meggyógyítani? Uo., 1873. - Jézus Szt Szíve tisztelete. Uo., 1877. - Hogyan kell tenyészteni a selyemhernyót? Uo., 1880. - Gr. Wenckheim József emlékezete. Uo., 1882. - Pusztaszer és az ezredéves ünnepély. Uo., 1883. - Ogy. beszédek... Összeáll. Bauer Ferenc. Uo., 1884. - Pár őszinte szó a méhészet-, gyümölcsészet- és selyemészetnek az orsz-ban mielőbbi elterjesztése ügyében. Uo., 1884. - Az iparosokhoz és tanoncokhoz... Uo., 1885. - A pokolvarbetegség biztos gyógyítására... Uo., é.n. - Gyula város lakossága megváltsa-e a regale jogot? Uo., é.n. - Szerk. 1878. XII. 21-1879. III. 15: a gyulai Népbarát c. hetilapot. 88

Szinnyei III:1367. - Pallas VIII:152. - Bihar vm. 1901:370. Arck. - ZL 1930. I:382. - MÉL I:614. - Gulyás XI:242.