🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gölnicbánya
következő 🡲

Gölnicbánya, v. Szepes vm. (Gelnica, Szl.): 1. esperesség a v. rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1913: Jekelfalva, Korompa, Merény, Svedlér, Szepesremete, Szomolnok, Szomolnokhuta, Zakárfalva. - 2. plébánia. 1264: Gulnuc. Tp-át 1397 e. Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. Gótikus háromhajós csarnoktp. Sztélye (20,7 x 9,5 m) háromoldalú apszissal záródik, négy keresztboltszakasz fedi, a szentségház torony alakú, kovácsoltvas ajtóval. A hajóban (26 x 10,5) négy boltszakasz. A három pillérpárt körülfalazták, a főhajó bordátlan keresztboltozatai 18. sz-beliek. A 3,35 m széles mellékhajók keresztboltozatai részben régiek. 103 cm magas, kehely alakú, bronz keresztkútját a 15. sz: öntötték. Festett, faragott 15-16. sz. stallumait 1905: a Nemz. Múz. régiségtára szerezte meg. - 1776-ig exempt pléb. volt. Kegyura 1880: a hitközség. Anyakönyvei 1695-től. Anyanyelve 1880: szl., ném. - 3. domonkos konvent. 1457: első hiteles említése, amikor a m. rendtartomány vikárius generálisa megbízta Umbertus OP kassai lektort a mo-i konventek felügyeletével, ~t külön is figyelmébe ajánlotta. I. Ferdinánd kalandor ellenségei 1543: elfoglalták ~t, és a mon-t erősséggé alakították. Emlékét a Kolostor u. őrizte meg. **-H.F.

2. Gerecze II:801. - Schem. Ros. 1913:82. - 3. Rupp II:125. - Et. Eml. IV:276. - Harsányi 1938:56.  - Divald 1999:425.