🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gödöllői Művésztelep
következő 🡲

Gödöllői Művésztelep, 1901-1921: a korszak legjelentősebb szecessziós művészcsoportja. - A festészet, grafika, szobrászat, térdíszítés, otthon- és műhelyformálás terén a családias meghittségre és egyszerűségre törekedett. Walter Krane (1845-1915) ang. festőnek 1900: a Nemz. Szalonban rendezett kiállítása után kezdődött a m. →szecesszió. →Kőrösfői-Kriesch Aladár Krane-nel, Nagy Sándorral és Tudor Hart ang. festővel fölkereste Kalotaszeget, s az itteni népművészetben ősi forrást ismertek föl. A népműv. formakincset fölhasználva alkotott a ~ egységes stílusú m. közösségi művészetet. A művészeket a szimbolizmus, a m. tört. múlt, a természet és a vallási motívumok szeretete kapcsolta össze. - A ~ tagjai először Diósdon (Alsó-Fehér vm.) találkoztak, ahol Boér Jenő orvos nyáron vendégül látta a művészeket. 1901: Kőrösfői-Kriesch és sogóra, Nagy Sándor (1870-1950) Gödöllőn telepedett le. A ~ tagja lett Raab Ervin tájképfestő, Molnár Z. János, Juhász Árpád, Zichy István gr., Sidló Ferenc, Wigand Ede, Mihály Rudolf, Remsey Jenő és Zoltán, s ennek felesége, Frey Vilma. 1902: áll. támogatással gobelin- és szövőisk-t alapítottak. Kőrösfői-Kriesch kérésére Gödöllőre jött Guilleone Margit, az eu. hírű németeleméri (Torontál vm.) szövőisk. műv. vez-je. 1909: Medgyaszay István fölépítette Nagy Sándorék népműv. elemekkel telített, szecessziós, műtermes villáját. - A ~ alkotása a marosvásárhelyi művelődési palota díszítése, a temesvári szeminárium dísztermének és a bpi Zeneakadémiának a freskói, Velence (Olo.) több palotájának üvegablaka, Mexikóváros Operaházának diadalíve. Nagy Sándor festette a pesterzsébeti tp. oltárképeit és freskóit. H.Lá.

Művészi Ipar 1905:2. sz. (Sárosi Bella: A ~ iparművészete) - Művészet 1902. (Lyka Károly: Szecessziós stílus - magyar stílus) - Hovhanesian Eghia: Gödöllő a múltban és most. Gödöllő, 1933. - Dénes Jenő: Körösfői Krisch Aladár. Bp., 1939. - Koós Károly: Hármaskönyv. Bukarest, 1969. - Kovács András: Nyaralók a régi Gödöllőn. (Kz. 1978, a Gödöllői Múz-ban) - Szabadi Judit: A m. szecesszió műv-e. Bp., 1979. - Gellért Katalin-Keserű Katalin: A ~. Uo., 1987.