Magyar Katolikus Lexikon > G > Gödöllői Cserkész Világtalálkozó


Gödöllői Cserkész Világtalálkozó, Jamboree Gödöllőn, 1933. aug. 2-15.: Badenban 1931: a Nemzetk. Cserkész Konf. a 4. világtalálkozó rendezési jogát a m. cserkészetnek adta. Helyéül Gödöllőt jelölték ki. Táborparancsnoka Teleki Pál főcserkész, vezérkari főn-e Farkas Ferenc vezérkari ezredes. A pénzügyi föltételeket Papp Antal volt pénzügyi államtitkár biztosította. Horthy Miklós kormányzó a kastély parkját bocsátotta rendelkezésre. A m. cserkészet célja a ~ megrendezésével az volt, hogy rokonszenvet ébresszen a m-ok és a megcsonkított Mo. iránt. - 1933. VIII. 3: 54 nemzet 26.000 cserkésze vonult föl. 10 altábor működött, különleges táborokat is szerveztek: delegátustábort a külf. küldöttségeknek, repülő tábort, vízi cserkész tábort, segédtábort. A látogatók száma naponta 40-50 ezer volt. Gustav Adolf svéd kir. és felesége, Sibylla főhgnő többször meglátogatta a tábort. Naponta megjelent a csodaszarvas emblémával jelzett Jamboree - Magyar Cserkész c. lap. A sztmiséket és istentiszt-eket pp-ök vezették, köztük a mohamedán Abdul Latif főmufti. - A ~ a m. cserkészet legnagyobb erőpróbája és sikere volt. 19.200 m. s kb. 8000 külföldi érkezett (Angliából 1286, Lengyo-ból 992, Fro-ból 921, Au-ból 781, Svájcból 462, az USA-ból 400 fő, képviselve voltak az ausztráliai, ceyloni, indiai, iraki, japán, kanadai, sziámi, szíriai cserkészek is). A szovjet, ném. és ol. cserkészcsapatokat föloszlatták, ezért nem lehettek jelen, de emigráns or. cserkészek a fr. és jug. csapat kötelékeiben itt voltak. - A m. posta 5 címletben a csodaszarvas rajzával ellátott bélyeget adott ki és külön bélyegzőt rendszeresített Gödöllőn. H.Lá.

Beszámoló a IV. Világjamboreeról. Bp-Gödöllő, 1933. - Jamboree-szentbeszédek. Az 1933. gödöllői világjamboreen elhangzott beszédek (Mikes János, Shvoy Lajos, Sík Sándor, Tóth Tihamér). Bp-Gödöllő, 1934. - Bodnár Gábor: A mo-i cserkészet tört. Garfield, 1980. - Bakay Kornél: Ragyogj cserkészliliom. Bp., 1989. - Gergely Ferenc: A m. cserkészet tört. 1910-48. Uo., 1989.