🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Géza
következő 🡲

Géza, Geyza, Gyeücsa (940 táján-997): magyar nagyfejedelem (ur. kb. 970-997). - Taksony nagyfejedelem fia. Apját még pogány szert-sal temették el, de ~ uralkodása elejétől megkezdte Mo. népének római katolikus hitre téríttetését. Házasságaiból (1. felesége Sarolt, a 2. Zjemomysl lengy. fejed. leánya, Adelhaid, ~ öccse, Mihály özvegye) 5 leány és Vajk (a keresztségben István) fia született. 973. III: elküldte követeit Quedlinburgba, I. (Nagy) Ottó ném-róm. cs-hoz, és a ném. birod-ból küldött első papoknak lehetőséget adott a misszióra. ~ maga a források szerint kegyetlen szigorral segítette elő a régi hit fölszámolását, s ezzel együtt a szomszédos orsz-okban való hadviselést, a „kalandozásokat” is megszüntette. Esztergomot ~ kezdte kiépíteni fejed. székhellyé, és pp-e is volt, vsz. az őt megkeresztelő Bruno. A Szt Márton hegyén (utóbb: Pannonhalma) ~ kezdte meg a bencés apátság építését. Mo. függetlenségét a ném. birod. súlyával szemben is megőrizte, nem vált vazallusává a cs-nak. A ném. dinasztiával rokoni kapcsolatot épített ki, mikor a bajor hg. ágból való Gizellát eljegyezte fiával, Vajkkal, Mo. békéjét biztosítva a kezdődő ker. m. államszervezés munkája számára. - Utóda 997: fia, I. (Szt) István. D.D.

Pelcz, Johannes: Hungaria sub Geisa, sive historica de rebus Gesiae... Sopron, 1769. - Pauler I:16. - Századok 1907:585. (Fiók Károly: ~ fejed. neve és az Árpád-család névlajstroma Konstantinos Porphyrogenetosnál); 758. (Bleyer Jakab: Néhány megjegyzés Fiók K-nak „~ fejed. nevéről” szóló ért-éhez); 862. (Fiók Károly: ~ fejed. nevéről. Feleletül Bleyer J. megjegyzéseire); 865. (Bleyer Jakab: Végszó) - Bibó István: Nomád népek lángelméi. ~ és Sarolt. Szeged, 1933. - Csóka J. Lajos: A m-ok és a kerség ~ fejed. korában. Bp., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.) - Vajay Szabolcs: Grossfürst Geysa von Ungarn. Familie u. Verwandtschaft. München, 1962. - MÉL I:594. - Dümmerth 1977:125. - Kristó-Makk 1988:26.