🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gárdonyi
következő 🡲

Gárdonyi (1879-ig Ziegler) Géza (Sándor) (Agárd, Fejér vm., 1863. aug. 3.-Eger, 1922. okt. 20.): író. - Fél évig a sárospataki ref. gimn-ban tanult, a többi alsó o-t a bpi ref. gimn-ban, a tanítóképzőt érs. támogatással Egerben végezte. 1881. IX-1882. VIII: Karádon, 1882. IX-1883. XII: Devecseren, 1884. I-VI: Sárváron s-tanító, 1884. XI-1885. X: Dabronyban r.k. kántortanító. 1885-től írogatott. 1886. I: a Hazánktól a Győri Hírlaphoz szerződött, ősztől Bpen a Függetlenség munk. 1887. I: a M. Sakklap szerk-je, a polg. isk. tanárképző (Paedagogium) növ-e, ahonnan az ig-val való nézeteltérése miatt kilépett. 1887: a Győri Hírl. munk., 1887. IX-1888: a Garabonciás Diák szerk-je. 1888-: a Szegedi Híradó, 1890-: a Szegedi Napló, 1891: az Arad és Vidéke, 1891. XII-: a bpi M. Hírl. munk. és a Feszty-körkép titkára is, 1896. III: a vasúti szabadjegy megvonása miatt távozott a M. Hírl-tól (melyben Göre Gábor bíró úr humoros alakját tette ismertté), s a Kakas Márton élclap munk., ettől kezdve ott jelentette meg Göre Gábor leveleit. 1897 tavaszán Egerben telepedett le, később a várostól egy telket kapott, s 1922: róla nevezték el az utcát, amelyben lakott. Az íráson kívül kertészkedett. - 1898: a Petőfi Társ., 1903: a Kisfaludy Társ., 1910: a MTA l., 1920: tb. tagja. 1918: tudtán kívül a Vörösmarty Akad., 1919. IV: közokt. népbiztosi kinevezéssel az írói választmány tagja. - 1923: megalakult az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társaság, mely 1926: megkezdte műveinek gyűjteményes kiadását. - Sály közs. r.k. isk-széke 1926: emléktáblát helyezett el az isk-épületen, ahol elemistaként 3 é. tanult. 1933. V. 14: Bpen leplezték le Horvay János készítette bronz szobrát. - M: Száz novella. 1-2. köt. Győr, 1886. - Szerelmes tört-ek. Bp., 1886. - Levelezésminták. Győr, 1886? - A szerelem titkai. Yang A. dr. álnéven. Uo., 1886. (Új kiad. Bp., 1894; 14. kiad. Uo., 1918. Yang O. I. dr. álnéven) - Figurák. Furcsa emberek, furcsa históriák. Előszó: Mikszáth Kálmán. Uo., 1890. - A szépség titka. 6. bőv. kiad. Szeged, 1890. - A hárem titkai. H.é.n. - A családi élet titkai. H.é.n. - A nászéj. H.é.n. - Hogyan élhetünk száz esztendeig? Szeged, é.n.- Árgyrus királyfi. Tündéries dalmű. 1 fv. Uo., 1891. - Április. Költ-ek. Uo., 1894. (2. kiad. 1902; 5. kiad. 1930) - A báró lelke. Reg. Uo., 1894. (Könyves Kálmán regénytára 9.) (3. kiad. 1925. [~ munkái]; 4. kiad. 1929) - A házassági ajánlat. Monológ. Uo., 1894. (Monológ kvtár 1.) - Novellák. Uo., 1894. - Örök naptár. Uo., 1894. - Parlamentünk jeles figurái. Uo., 1894. - Tárcák. Uo., 1894. - A világjáró angol. Írta Mummery Róbert. Uo., 1894. (2. kiad. Uo., é.n.; először: A legsötétebb Afrikában c. Szegedi Napló, 1899) - A nyugat-eu. ember. Uo., 1895. (Monológ kvtár 25.) - Göre Gábor bíró úr kv-e. Uo., 1895. (Új, megszaporított kiad. 1896; 14. kiad. 1938) - Nagyapó tréfái. Uo., 1895. (2. kiad. Nagyapó 100 tréfája. Uo., 1903. és 1905. Filléres kvtár 125-127. és 148-149.) (4. kiad. 2 r. egyben 1940) - A Pöhölyék életéből. Uo., 1895. (Először: M. Hírl., 1894:253-354. sz; 2. kiad. Pöhölyék és más efféle tört-ek c. 1901) (6. kiad. 1934. [~ munkái]) - Tarka-barka tört-ek. Uo., 1895. (Filléres Kvtár 20.) (5. kiad. 1948) - Igazság a Földön. Legenda. A Szegedi Napló karácsonyi melléklete. Szeged, 1896. - A pokol. Írta Dante. Prózai ford. Bp., 1896. - Göre Martsa lakodalma. Uo., 1897. (9. kiad. 1931) - Két menyasszony és más elb-ek. Uo., 1897. (Egyetemes Regénytár 12:17.) (4. kiad. 1929 [~ munkái]) - A lámpás. Reg. Uo., 1897. (új kiad. 1948 [Dante Új Kvtár]; Cleveland, é.n.) - Tapasztalatok vagyis más szóval a nagy kiállításon szerzőtt tapasztalatok. Uo., 1897. (10. kiad. 1930) - Durbints sógor. Uo., 1898. (9. kiad. 1930) - Az én falum. 1-2. köt. Uo., 1898. (Legjobb kv-ek 2:3., 4:6.; 5. kiad. 1923. A M. Jövő Kvtára 4.; 6. kiad. [~ munkái]; 16. kiad. 1948) - Mindentudó Gergely bácsi 1., 2. kv-e. Uo., 1898. (Filléres kvtár 46., 142.; 2. kiad. 1-2. köt. 1929) - Göre Gábor juhásznótája. Uo., 1898. - A Kátsa. Uo., 1899. (8. kiad. 1930) - A kékszemű Dávidkáné. Uo., 1899. (és Egyetemes Reg-tár 15:3.) (először: Új Idők 1898; 2. kiad. Dávidkáné c. Uo., 1907. [Egyetemes Reg-tár 15:13.]; 5. kiad. az eredeti c-mel, 1942) - Veszödelmek, más szóval nem matskaugrás ide Amerika se. Uo., 1899. (9. kiad. 1930) - A pesti úr. Uo., 1900. (8. kiad. 1930) - Bojgás a világba mőg más mindönféle. Uo., 1901. (8. kiad. 1930) - A bor. Falusi tört. 3 fv. Uo., 1901. (8. kiad. 1944; ném-ül 1903; horvátra átd. 1909; finnül Helsinki, 1912; szerbül 1926) -

Egri csillagok. Reg. 1-2. köt. Uo., 1901. (először: P. Hírl. 1899:356. sz.-1900:119. sz. Az egri csillagok c.; 2. kiad. 1905; 20. kiad. 1947) - Tizenkét novella. Uo., 1901. (Színes Kv-ek 8.) (4. kiad. 1929) - Karácsonyi álom. Betlehemes játék. 3 fv. Uo., 1902. (3. kiad. 1928. [~ munkái]) - Krisztus temetése. Magyarázó szöveg Feszty Árpád hármasképéhez. Uo., 1902. - A láthatatlan ember. Reg. Uo., 1902. (Először: P. Hírl. 1901:174-231. sz.; 2. kiad. 1907. M. Regényírók Képes Kvtára 52.; 6. kiad. 1929. [~ munkái]; 14. kiad. 1949) (ném-ül Bp., 1941; bolgárul Szófia, 1942; törökül Ankara, 1946) - Annuska. Vj. 3 fv. Uo., 1903. (az Annuska apáca lesz c. elb-ből) (2. kiad. 1913; 3. kiad. 1929. [~ munkái]); 3(!) [4.] kiad. 1947) - Az a hatalmas harmadik. Reg. Uo., 1903. (7. kiad. 1946) (fr-ul Bp-Párizs, 1912; ol-ul Milánó, 1934; törökül Ankara, 1946) - Nevető kv. Uo., 1903. (Filléres kvtár 155-156.; 6. kiad. 1946) - A zöld erszény és más elb-ek. Uo., 1903. (uaz 157.; 4. kiad. 1946) - Emlékezetes napok a m. tört-ből. Uo., 1903. (uaz 158-159.) (5. kiad. 1942) - Tihanyi Pista baklövései. Uo., 1904. (uaz 194.; 3. kiad. 1939. Tihanyi Pista és más tört-ek c.; 5. kiad. 1948) - Bolond Istók és más efféle bolond tört-ek. Uo., 1904. (uaz 195.; 4. kiad. 1942. Bolond Istók meg a többiek c.; 5. kiad. 1948) - Fűzfalevél, nyárfalevél. Költ-ek. Uo., 1904. (3. kiad. 1924. M. Jövő Kvtára 13.; 5. kiad. 1929) - Az öreg tekintetes. Reg. Uo., 1905. (először Az utolsó tekintetes úr c. Új Idők, 1904; 2. kiad. 1912; 3. kiad. 1926. [~ munkái], 5. kiad. 1939; e reg-ből írta Balázs Sándor Öreg tekintetes c. vj-át. Uo., 1941) - Fehér Anna. Betyártört. 3 fv. Uo., 1906. (3. kiad. 1934) - Fekete nap. Tört. a szabharcból. 3 fv. Uo., 1906. (4. kiad. 1948) - Két katicabogár. Elb-ek. Uo., 1906. (2. kiad. 1923. A M. Jövő kvtára 8.; 3. kiad. 1927. [~ munkái]; 7. kiad. 1928) - Ábel és Eszter. Reg. Uo., 1907. (először: Új Idők, 1906; 7. kiad. 1947) - Átkozott józanság. Elb-ek. Uo., 1907. (7. kiad. 1943) - A nőkérdés. Vj. 1 fv. Idegenből átd. Uo., 1907. - Isten rabjai. Reg. Uo., 1908. (3. kiad. 1923. A M. Jövő Kvtára 3.; 11. kiad. 1947; jogosulatlan kiad. 1-2. köt. Cleveland, 1909) (ol-ul Torino, 1941) - Falusi verebek. Köznapi tört. 3 fv. Uo., 1909. (4. kiad. Rendezői utasításokkal ellátta Bálint György. Uo., 1947. Színdarabok. Jelenetek. Játékok. 5.) - Mi erősebb a halálnál? Elb-ek. Uo., 1909. (2. kiad. 1924. A M. Jövő kvtára 15.; 3. kiad. 1928. [~ munkái]) - Hosszúhajú veszedelem. Elb-ek. 1-2. köt. Uo., 1912. (3. kiad. 1928) - Messze van odáig. Elb-ek. Uo., 1913. (címadó elb. először P. Hírl. 1912:214-217. sz.) (2. kiad. 1927. [~ munkái]; 5. kiad. 1928) - Munkái. 1-20. köt. 1. Átkozott józanság. 2. Ábel és Eszter. 3-4. Egri csillagok. 5. Dávidkáné. 6. Isten rabjai. 7. Két katicabogár. 8. A láthatatlan ember. 9. Az öreg tekintetes. 10. Az a hatalmas harmadik. 11. Mi erősebb a halálnál? 12. Az én falum. 13. Pöhölyék. 14. A bor. 15. Göre Gábor bíró úr. 16. Messze van odáig. 17. Hosszúhajú veszedelem. 18. Szúnyoghy Miatyánkja. 19. A Kátsa. 20. A pesti úr. (Egy másik 41 köt-es kiadás 1926-34: kötetjelzés nélkül 1-14. kiadásnak jelezve) - Szúnyoghy Miatyánkja. Reg. Uo., 1916. (először: P. Hírl. 1913:304.-1914:43. sz.; 4. kiad. 1929 [~ munkái]) - Ki-ki a párjával. Uo., 1923. (először: P. Hírl. 1922; 2. kiad. 1928. [~ munkái]) - Álmodozó szerelem. Uo., 1923. - Ida regénye. Uo., 1924. (2. kiad. 1943) (Zenés vj-ká átd. Emőd Tamás és Török Rezső; De Fries Károly zenéjével; 1934: Székely István megfilmesítette) - No még öggyet. Uo., 1924. (Göre Gábor álnéven) (3. kiad. 1930) - Vakarts, vagyis a zutolsó kv. Uo., 1924. (4. kiad. 1939) - Kevi Pál halála és más tört-ek. Uo., 1924. (M. Jövő Népkvtára 1.) - Levél a kaszárnyából. Uo., 1924. (uaz 2.) - Aggy'isten Biri! Reg. Uo., 1925. (először: P. Hírl. 1918:38-68. sz.; 3. kiad. 1942) - Arany, tömjén, mirrha. Legendák, evangéliumi álmok. Uo., 1925. (2. kiad. 1928) - A kürt. Reg. Uo., 1925. (~ munkái) (először: P. Hírl. 1916:40-73. sz.; új kiad. 1939) - Leánynézőben. Julcsa kútja. Uo., 1925. (~ munkái; az első először: P. Hírl. 1916:114-124. sz.) - Mai csodák. Elb-ek. Uo., 1925. - Szentjánosbogárkák. Színművek. Uo., 1925. (~ munkái) - Te, Berkenye. Reg. Uo., 1925. (először: P. Hírl. 1913:106-126. sz.) - A kapitány. Reg. Uo., 1926. (uaz; 5. kiad. 1939) - Vallomás. Uo., 1926. (2. kiad. 1927; 3. kiad. é.n.) - Zivatar pékéknél. Elb-ek. Uo., 1926. (A címadó elb. először: P. Hírl. 1912:291-296. sz.) - Amiket az útleírás elhallgat. Uo., 1927. (~ munkái) - Halhatatlan kiváncsiság. (Uo., 1927. [uaz]; 2. kiad. 1929) - Krisztus bankója. Uo., 1927. (uaz) - Bibi. Reg. Uo., 1928. (uaz) - Boldog halál szekerén. Elb-ek. Uo., 1928. (uaz) - December. Költ-ek. 2. kiad. Uo., 1929. (uaz) - Földbe néző szem. Uo., 1929. - Zéta. (A láthatatlan ember c. reg-ből) Színmű. Uo., 1929. (~ munkái) - Aranymorzsák. Uo., 1934. (uaz) (2. kiad. 1938) - Én magam. Uo., 1935. (és uo., 1937. M. írás - M. lélek) - Magyarul így! Uo., 1938. - Gyermekmeséi. 1-2. köt. Uo., 1939. (2. kiad. 1948) - A hálátlan krokodilus és más mesék. Uo., 1939. - M. dicsőség. Képek a m. tört-ből. Uo., 1939. (3. kiad. 1942) - A rózsaszínű cica és más vidámságok. 2. kiad. Uo., 1940. (3. kiad. 1948) - Barátaink az állatok. Mesék. Uo., 1942. (a ~ összes gyermekmeséi kötetben is; Uo., 1942) - Az arany srapnel. Reg. Uo., 1943. - Krisztus bankója, András keresztje. Elb-ek. Vál. és előszó: Erdős Jenő. Uo., 1944. (Nemz. Kvtár 151.) - Az új lámpás. - Művészbimbó. Uo., 1948. (Népi Műsortár 24.) - 1879: az egri Druck diáklap, 1885-87: a Tanítóbarát, Néptanítók naptára 1886/88-ra, 1887. I - a Magyar Sakklap, 1887. IX-1888: a Garabonciás Diák élclap szerk-je; 1881: a Füllentő élclap rajzolója. - ~ szövegével és dallamával énekeljük az →Éneklő Egyház 45. sz. énekét. - Álnevei és betűjelei: Balatoni; Black William dr.; Don Vigole; Egy Katholikus; Egy katholikus pap; Figurás Feri; Figurás Géza; g.g.; gh.t.; Garabonciás diák; Gárdonyi; Gárdonyi bácsi; Géza bácsi; Göre; Göre Gábor; Ista Pista; Katufrék Fekete Géza Pétör; Mindentudó Gergely bácsi; Mummery Róbert; Nagyapó; Nemeskéry Sándor; Paprika János; Répa Matyi; Ribizke; Somogyi lantos; Tamásffy dr; Yang A. dr.; Yang O. I. dr.; - yi. 88

Szinnyei III:1018. - Horváth János: ~ életr-a. Szombathely, 1929. - Gulyás 1956:554. - Sz. Debreczeni 1992:566. - Gulyás X:391.