🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gálffy
következő 🡲

Gálffy László, SJ (Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1887. jún. 28.-Kalocsa, 1949. aug. 11.): lelki író. - A nagyváradi prem. főgimn-ban éretts., 1906. IX. 11: lépett a r-be. 1908: Kalocsán egyh. szónoklatot, 1909: Pozsonyban, 1911: Lővenben fil-t, 1912-16: Innsbruckban teol-t tanult, 1924. II. 2: drált. Davosban, 1922: Bpen, 1936-49: a kalocsai rházban élt mint a koll. lelki ig-ja. - M: Isten közelében. Elmélkedések. Írta Pierre Charles. 1-2. köt. Ford. Bp., 1925-26. (3. kiad. 1943) - Isten bennünk. Írta Raoul Plus. Ford., s.a.r. Uo., 1932. (2. kiad. 1939) - Hogyan imádkozzunk? Írta uő. Ford. Uo., 1935. - Krisztus a mi testvéreinkben. A krisztusi testvériség élettörv-ei és tevékenysége. Írta uő. Fr-ból átd. Uo., 1937. - Istenfiúi életünk. Uo., 1939. - Apostoli lelkeknek. Elmélkedések. Írta Pierre Charles. Ford. Uo., 1940. - Jezsuita szellem. 2. kiad. Uo., 1942. - A legnagyobb örömhír. Isten gyermekei vagyunk. Uo., 1944. - 1926. VI-IX: a M. Kultúra főszerk-je, 1932-33: a Kat. Külmisszió szerk-je. 88

Cat. SJ 1949:52. - Gulyás X:277.

Gálffy Sándor (Gyoma, Békés vm., 1884. aug. 2.-Nagyvárad?, 1943 után): plébános. - A nagyváradi prem. gimn-ban 1903: éretts., a teol-t Nagyváradon végezte, 1907. VII. 4: pappá szent. Nagyvárad-újvárosi kp., 1909: reálisk. hittanár, 1921: kórházi plnos, 1943: (már) nagyvárad-olaszi plnos és apát. - M: Assziszi Szt Ferenc szelleme. Bp., 1916. - A gyónás pszichológiája. Nagyvárad, 1919.(?) - A 25 é. Legényegylet. A Kath. Legényegylet jubileumán elmondta... Uo., 1924. - Mária-kongregációk és a lelkigyakorlatosház. Uo., 1925. - Egy kis kiválasztott. Életkép napjainkból. Írta P. Cassian Karg. 1. füz. Klára élete. Ford. Uo., 1926. - Officium parvum Beatae Mariae Virginis. A Bold. Szűz Mária kis zsolozsmája. 2. átd. kiad. Kiadta. Uo., 1931. - Mit mondjunk a Jézuskának? Első áldozási ájtatosság. Uo., é.n. (1931) (névtelenül) - Misszióskv. 1. köt. Vezérkv. és rituale. 2-3. köt. Vázlatok és anyag. Összeáll. Lajos Balázzsal. Uo., 1935. T.E.

Schem. Mv. 1908-29. (*aug. 3.) - Pilinyi 1943:167. - Gulyás X:266. (öccse, G. László SJ közlése *aug. 2.)