Magyar Katolikus Lexikon > G > Gábriel


Gábriel főangyal   →Gábor

Gábriel Antal (Szentmargitbánya, Sopron vm., 1871. jan. 29.-Székesfehérvár, 1955. júl. 1.): pap, hitoktató. - 1895. X. 8: pappá szent., Nyergesújfalun kp., 1897: Bpen hitokt., 1903: Romániában lelkész, 1904-39: nyugdíjazásáig Bpen hitokt., 1942: a bpi Szt Ferenc Kórház egyh. rektora. - M: A kat. hitvédelem dióhéjban. Bp., 1924. (7. kiad. 1942) - A bűnbánat sztsége és az oltári sztség. Eleminél nagyobb isk. számára. Uo., 1925. (2. bőv. kiad. 1927; 3. kiad. Bűnbánat és Oltáriszentség c. Uo., 1944) - Uaz. El. isk. 3. o. sz. Uo., 1926. - A változatos módszer. (1. Többet ésszel mint erővel. Uo., 1927 és 1944; 2. Egységben az erő. Uo., 1935; 3. Megosztás: fél győzelem. Rákospalota, 1941) - Vallástanlecke. Katekizmus el. 2., 3., 4. o. sz. 1-3. r. Uo., 1928. - Feri álma. Hogyan tanította a kis Ferit az Őrzőangyal bánatot indítani a sztgyónás előtt? 2. kiad. Bp., 1929. (3. kiad. 1942) - A katekizmus vázlatai. Az el. isk. 3., 4-6. o. sz. 2. kiad. Uo., 1932. (és egy füzetben 1933; 4. kiad. 1943) - Ném-ül: D. Skizzen d. Katechismus. 3. Elementarklasse. Uo., 1932; 4-6. Elementarklasse. Uo., 1932) - Pajzs és kard. Kivonat a Kat. hitvédelem c. művecskéből. 2. kiad. Uo., 1938. (Ném-ül: Schild. u. Schwert in d. Hand d. kath. Christen. Uo., 1943.) 88

Schem. Strig. 1917:318; 1947:224; 1982:400. - Gulyás IX:171.

Gábriel Asztrik László, OPraem (Pécs, Baranya vm., 1907. dec. 10.-Notre Dame, IN 2005. V. 16.): irodalom- és egyháztörténész. - Gimn. tanulm-ait a pécsi áll. reálisk-ban végezte. 1926. IX. 11: Jászón lépett a r-be. 1931. X. 11: ünn. fog-at tett, XI. 30: pappá sztelték, Gödöllőn nevelőnt. tanár. 1932: ösztöndíjas Párizsban. 1935: gimn. tanár Gödöllőn, ösztöndíjas Lővenben. 1936: a bpi egy-en dri okl-et szerzett fr. nyelvből. 1937: a Kat. Tanügyi Főigazg. tanulmányi felügyelője. 1938: Gödöllőn a gimn. fr. tagozatának ig-ja. 1941: a m-fr. szellemi kapcsolatok a kk-ban tárgykör egy. mtanára Bpen. 1947: a SZIA II. o-a tagjává vál. 1947: kivándorolt, 1947/48: Torontóban, 1950/51: Princetonban (New Jersey áll., USA), 1952-63: az indianai Notre Dame Egy-en a kk. műveltség tanszékvez. tanára. 1953: uo. az egy. Kk. Int-ének ig-ja. 1963/64: a Harward Egy-en tanított. 1956: a londoni kir. tört. társ. tagja. 1962: a fr. tud. akad. nyelv- és irodalomtud. int-ének l. tagja. 1966: az amerikai kk. akad. tagja. 1971: a bajor tud. akad. l. tagja. 1972: a Frank M. Folson Ambrosiana Microfilm and Photographic Collection ig-ja. 1974: az International Comission for the History of Universities within the International Committee of Historical Sciences elnöke. 1982: Szt Mihály arkangyalról nev. margitszigeti c. prép. - Fm: Breviárium-típusú kódexek. Bp., 1934. (Klny. Szt Norbert emlékkv.) - A római index és a fr. romantika. Uo., 1936. (fr-ul is) - Gosztonyi pp. és párizsi mestere. Uo., 1936. - M. diákélet a kk. Párizsban. Uo., 1938. - A kk. kéziratok kormeghatározása. Uo., 1938. - M. diákok és tanárok a kk. Párizsban. Uo., 1938. - A pozsonyi kódex eredeti kz-a. Uo., 1940. - A prem. kódexirod. Kassa, 1943. - Kk. kéziratok Mo-on. 1. Debrecen. Uo., 1943. - Mo-i Szt Margit. Uo., 1944. (ném-ül és fr-ul is) - Nürnberg Handschriften in Ungarn. Uo., 1944. (Ostmitteleuropäische Bibliothek 52.) - Les rapports dinastiques franco-hongrois in moyen-age. Uo., 1944. - A Notre Dame Egy. kiadványsorozatainak szerk-je: 1953: Texts and Studies in the History of Mediaeval Education. I-XIV; 1969: Publications in Mediaeval Studies. I-XXI. - 1949: az Analecta Praemonstratensia (Averbode, Belgium), 1970: a Mediaeval and Renaissance Studies (Western Case Egy., Cleveland, Ohio) szerk. biz. tagja. 88

MIL I:375. - Hungarians in America New York, 1966:156. - Prominent Hungarians München, 1966; London, 1973:128; 1979:145. - Titres et Travaux. Notre Dame, Indiana, 1971. - Stefancsik-Kovács 73. - Gulyás X:173.

Gábriel Gottfried   →Gábriel Pál

Gábriel Gotthard István, OSB (Szűcs, Veszprém vm., 1897. szept. 12.-Pannonhalma, 1959. márc. 7.): tanár. - 1915. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán tanult, 1922. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., s a bpi egy-en lat-ném. tanári okl-et szerzett. Pápán, 1927: Győrött gimn. tanár, 1942: Aszófőn, 1951: Zalaváron lelkész, 1958: nyugdíjas Pannonhalmán. - Győrött 1935. XII-1943. II: a  Katolikus Élet havi folyóir. fel. kiadója, 1939. VII-1942. VI: fel. szerk-je is. 88

Barthos-Csetri 1924:124. - PN 1986:172. (1311.) - Gulyás X:185. - Viczián 1995:69. (841.)

Gábriel Miklós (Károlyliget, Torontál vm., 1907. jan. 28.-Hercegszőllős, 1991. dec. 16.): plébános. - Nagybecskereken 1931. III. 25: szent pappá. Fehértemplomban, 1933: Nagybecskereken, 1935: Versecen kp., 1936: Kevevárán kórházlelkész. 1938: behívták katonának. Leszerelése után 1939: Beresztóc plnosa. A községben 2478 ném. anyanyelvű hívő élt. 1944: a partizánok a faluból internálótábort csináltak, melynek XI. 12-től ~ is foglya volt. 1945. XI. 30: átvitték a rezsőházi haláltáborba. 1946. V. 10: szabadult, Bellyére száműzték mezőgazd. munkásnak. 1949: szabadult, de ekkor Beresztóc lakosságát már lecserélték, a tp-ot még 1945: lerombolták, a plébházat államosították. ~ III. 1: Hercegszőllős plnosa, 1977: nyugalomba vonult. H.V.K.

Erős 1993:501 (Arck.) - Hetényi Varga II:200.

Gábriel Pál (Németkeresztes, Vas vm., 1887. máj. 24.-Pécs, 1955. jan. 27.): pap, igazgató. - 1903. VIII. 24: Gottfried néven belépett a mariánus ferences rtart-ba, 1908. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1909. IX. 26: pappá szent. 1910-15: Pozsonyban a Hittud. Int., 1923: Pécsett a ppi tanítóképző tanára. 1925: átlépett a pécsi egyhm-be, 1936: a tanítóképző h., 1939-48: tényl. ig-ja. - M: Szt Erzsébet egyénisége. Pécs, 1931. - Vezércsillagunk. Sztbeszéd. Uo., 1934. - Euch. és ifj. Előadás. Uo., 1938.(?) - Hol vagy István kir.? Egyh. beszéd. Uo., 1940. - Szentelt gyertya leszek. Egyh. beszéd. Uo., 1942. - Írói nevei: G. P. Gottfried; Gábriel Pál Gottfried (1925-ig) 88

Schem. SM 1917:IV. - Schem. Qu. 1943:180. - Cat. Qu. 1948:27. - Gulyás X:177.