🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fogyatékos személyt megillető jogok
következő 🡲

fogyatékos személyt megillető jogok: az 1998. évi XXVI. Törvény. értelmében a →fogyatékos személyeknek joga van: 1) A környezethez, ezért biztosítani kell számukra az akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetet. – 2) A kommunikációhoz, ezért biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek az őket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Az információs társadalom nyújtotta lehetőségek erősítik az esélyegyenlőséget a fogyatékos személyek számára, akiket megilleti az esélyegyenlőség az információs társadalmi szolgáltatások igénybevételekor is. – 3) A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréshez. Ezért számukra a törvényben meghatározottak szerint, figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit, biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Ennek érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. – 4) A közlekedéshez, ezért a közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. – 5) A támogató szolgálathoz, segédeszközökhöz, ezért a fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. V.G.

2003. évi CXXV. Törvény