Magyar Katolikus Lexikon > F > fogságban írt levelek


fogságban írt levelek, krisztológiai levelek: Szent Pál római →tömlöcből írt levelei: Ef, Kol, Fil és Filem. - Pál ismételten említi bennük a bilincseit, magát pedig fogolynak mondja (Ef 3,1; 4,1; 6,20; Kol 4,3.18; Fil 1,7.13; Filem 1,9.13). A magánjellegű Filem kivételével a többi tartalmilag is összetartozik, egységet alkot. Mivel Krisztusnak Isten üdvözítő tervében betöltött szerepe áll a középpontban, azért krisztológiai leveleknek is nevezik őket. Jóllehet a 2Tim szintén a börtönben keletkezett, nem szokás ide sorolni: tartalmilag különbözik a többitől. Az Ef és a Kol tartozik össze a legszorosabban, uakkor a Fil tér el a legjobban a többitől, hangnemében és tartalmában egyaránt. Talán azért, mert Pál ezt a levelet egy baráti közösségnek írta. Lehetséges, hogy ez a levél valamivel későbbi: a Fil 1,11-16 szerint Pál közelebb látszik lenni a szabaduláshoz, mint az Ef és a Kol szerint. A Filem azért tartozik ide, mert átadóját, →Onezimuszt Pál úgy említi, mint aki elkísérte Tichikuszt (Kol 4,9), akire az Ef és Kol közvetítését bízta (Ef 6,21-22; Kol 4,7). Ált. az a vélemény, hogy a ~ Pál 1. róm. fogsága idején, 61-63: keletkeztek, azon az alapon, hogy a) Pállal ott volt Arisztarchusz és Lukács (4,10.14; Filem 24;. ApCsel 27,2); b) Pál meglehetősen nagy szabadságot élvezett (Ef 6,19; Fil 1,12.20; Filem 10.24;. ApCsel 28,30); végül c) Pál remélte közeli kiszabadulását (Fil 1,13.26; 2,24; Filem 22). A 2Tim 4,6-8: Pál nem számolt többé a szabadulással, ezért ennek a levélnek egy későbbi fogság idején kellett keletkeznie. Néhány szakembernek (A. Deissmann, J. G. Duncan stb.) azt a föltevését, hogy a ~ Efezusban keletkeztek, több érv támogatja, de nem olyan fokban, hogy miatta a hagyományos felfogást el kellene vetni. A fő nehézség az, hogy Lukács Efezusban nem Pállal volt (vö. ApCsel 20,5), s hogy ezt az efezusi fogságot, amelynek elég sokáig kellett tartania, Pál nem említi. Egy más felfogás szerint Pál Cezáreában írta a ~et. Ez ellen viszont az szól, hogy Cezáreában Pál szabadságát sokkal jobban korlátozták (23,35; 24,27; 26,29). **

BL:444.