🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > filológia
következő 🡲

filológia (gör. philologia, 'a beszéd, a tudomány szeretete'): tágabb értelemben valamely nép, népcsoport földrajzi vagy kulturális közösség nyelvével, irodalmával, kulturájával kapcsolatos ismeretek összessége, ill. az ezzel foglalkozó tudomány. Szűkebb értelemben az a tudomány, amely egy adott szöveget nyelvészeti és irodalmi szempontból, a kifejezési forma és a tartalmi elemek összefüggésében vizsgál. Megállapítja a művek hiteles szövegét a kéziratos hagyomány és a kiadások alapján (szövegkritika); feltárja és magyarázza a mű (szöveg) nyelvi, tárgytörténeti, életrajzi stb. vonatkozásait; tisztázza a mű keletkezésének körülményeit, forrásait stb. Felhasználja a retorika, poétika, stilisztika, fonetika, nyelvészet, régészet, főleg pedig a nyelv- és irod-tört. szempontjait és módszereit. A →szentírástudomány és az →egyháztörténelem fontos segédtud-a. K.S.