🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > ferences regula
következő 🡲

ferences regula (lat. regula franciscana): a →ferencesek Assisi Szt Ferenc által megfogalmazott szerzetesi szabályzata, az →ágostonos regula és a →benedeki regula mellett a nyugati szerzetesség harmadik klasszikus →regulája. - Szt Ferenc már 1208: megfogalmazott társainak egy rövid életszabályt, a Formula vitae-t, amit 1209 tavaszán III. Ince szóban jóváhagyott. 1215. XI: a pápa a IV. →lateráni zsinat előtt, vsz. Ferenc jelenlétében, megerősítette jóváhagyását. - 1217: amikor már kb. 5000 testvér csatlakozott hozzá s a testvéreket tart-okba osztották, Ferenc hozzáfogott egy igazi regula megírásához. Az 1221. évi kápt-on mutatta be. Ez az első Regula (Regula non bullata, 'pápai bullával még jóvá nem hagyott') 23 fej-et foglal magában, Ferenc Hugolino bíb. segítségével átdolgozta. A második, 12 fej-ből álló szöveg a Regula bullata, amit Solet annuere bullájával III. Honorius p. 1223. XI. 29: hagyott jóvá. - A ~ újdonsága abban állt, hogy célul az evang. teljes megvalósítását tűzte ki. Ennek érdekében a rend lemond az anyagi javak (ingatlanok és rendszeres jövedelmek) birtoklásáról, tilos pénz elfogadása, a szerz-eknek törekedniük kell az életszentségre és a felebarát megszentelésére (vándorprédikálás), szükség esetén koldulással szerezzék meg a betevő falatot. - 1239: az ált. káptalan →konstitúciókat is kidolgozott, amit 1260: Szt Bonaventura kiegészített és a századok során tovább javítottak, alakítottak, kiegészítettek. **

A Kisebb Testvérek Rendjének Regulája, Ált. Konstitúciói és Statútumai Ford. Barsi Balázs OFM. Újvidék, 1990. - Puskely I:285.