🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > felfüggesztés
következő 🡲

felfüggesztés (lat. suspensio): csak klerikusokra kiszabható →gyógyító büntetés. - A CIC 1917-ben még jóvátevő (v. régi kifejezéssel: megtorló) büntetés is, a hatályos CIC már csak mint →cenzúrát említi, mely eltilt a rendi és/v. az egyházkormányzati hatalom összes v. bizonyos cselekményeitől, ill. valamilyen hivatallal járó összes v. bizonyos jogok/feladatok gyakorlásától (1333.k. 1.§). Eszerint a ~ ált. csak tiltó hatású, mégis a ~t kilátásba helyező törv. v. parancs elrendelheti, hogy az érintett a büntető v. kinyilvánító ítélet után ne hozhasson érvényesen kormányzati intézkedéseket (1333.k. 2.§). - A ~ hatása tehát (ellentétben a másik két cenzúráéval) nem mindig egységes és oszthatatlan. Ez azt jelenti, hogy ez a →büntetés felosztható, vagyis kiszabásakor, ill. törv-ben v. parancsban való kilátásba helyezésekor meg kell jelölni, hogy mitől való eltiltással jár (vö. 1334.k. 1.§). - A törv. (de nem a parancs) elrendelhet önmagától beálló ~t minden meghatározás v. korlátozás hozzáfűzése nélkül. Az ilyen büntetés a ~ fentiekben felsorolt összes lehetséges tiltó hatásaival jár (1334.k. 2.§, vö. 1333.k. 1.§), de nem vonja maga után külön törv. rendelkezés nélkül a kormányzati intézkedések érvénytelenségét. - A →helyi ordinárius és a plnos hivatalából való ~e, ha már kiszabták v. kinyilvánították, az 1109.k. külön rendelkezése folytán a házasságkötésnél való közreműködés érvénytelenségét vonja maga után. - Az olyan ~, mely jövedelem, fizetés, díjazás v. más hasonlók felvételétől tilt el, maga után vonja a kötelezettséget mindannak a visszatérítésére, amit az érintett törvénytelenül mégis fölvett, még akkor is, ha ezt jóhiszeműen tette (1333.k. 4.§). - A ~kor az eltiltás soha nem érintheti: 1. illetékességi okból: az olyan hivatalokat v. kormányzati hatalmat, mely nincs alárendelve a büntetést (törv-ben v. parancsban) rendelő elöljáró hatalmának (1333.k. 3.§ 1); 2. emberiesség okából: a tettest hivatalánál megillető lakhatási jogot (1333.k. 3.§ 2); 3. az egyh. javak biztonsága miatt: a felfüggesztett személy hivatalához esetleg hozzátartozó javak kezelési jogát, ha a büntetés önmagától beálló (1333.k. 3.§ 3). Ilyenkor ui. előfordulhatna pl., hogy a ~ már beállt, de ez még hivatalos kinyilvánítást nem nyert, s így jogbizonytalanság lenne a tettes által végzett vagyonjogi ügyletek törvényességét illetően, v. nem volna, aki ezeket a javakat kezelje. E.P.

CCEO 1990:1432.k. - Erdő 1991:496.

felfüggesztés