🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fekete sereg
következő 🡲

fekete sereg: 15. századi zsoldos haderő Magyarországon. - Az utókor I. Mátyás kir. zsoldosseregét ~nek nevezte. Az elnevezés eredete vitás, kétségtelen, hogy csak Mátyás halála után nevezték így, talán utolsó vezéréről, a „fekete” Haugwitz Jánosról, v. mert katonái Mátyás halála után, a gyász jeléül, fekete vállszalagot viseltek. Mátyás már 1458: kért 500 nehézlovast apósától, Podjebrád György (1458-71) cseh kir-tól, majd a Felvidéket uralmuk alatt tartó huszita csop-ok hódoltatása után ezek cseh és lengy. vitézeit szolgálatába fogadta. Ettől fogva Mátyás hadseregének gerincét az állandó kir. zsoldosok alkották. Az egy év alatt fölfogadott zsoldosok száma eleinte 6-8000, az 1480-as években 15-20.000; 1485: és 1487: ennél is több. Többségüket a kir. rövid időre fogadta föl, az állandó zsoldosok száma 10-12.000-re tehető. A cseh és lengy. katonák mellett később sok ném. és m. vitéz, sőt svájciak is szolgáltak Mátyás zsoldosai között, így Hans Halwyll kapitány. Az 1480-as években a lovasságon kívül a gyalogosok között is találhatók m-ok. - A ~ fegyvernemeit tekintve nehéz- és könnyűlovasokból, háromféle (puskás, pajzsos-páncélos nehéz-, és támadó fegyverzettel ellátott könnyű-) gyalogságból és tüzérségből állt. A gyalogság száma és viszonylagos súlya növekedett. 1487. VIII. 17: a bécsújhelyi szemlén 20.000 lovas, 8000 gyalogos és 9000 szekér vett részt. Ebből is látható, hogy a fő fegyvernem még mindig a lovasság, a csatadöntő nehéz- és az egyre fontosabbá váló könnyűlovasság. A gyalogság fegyverzetéből és fölhasználásából kiderül, hogy Mátyás és zsoldosseregének vezérei nem ismerték föl a svájci gyalogság győzelmeinek korszakalkotó jelentőségét, s nem igyekeztek a svájci taktikát utánozni, így a ~, bár Mátyás erős hatalmának szilárd és jól használható támasza volt, harcászati szempontból kevés újat hozott, és bár a korszak egyik legerősebb hadserege volt, nem az eu. hadművészet megújulása felé vezető úton járt. Kétségtelen azonban, hogy a ~ és ált. Mátyás hadserege a m. katonai hatalom egyik csúcspontját jelentette. B.A.

Tóth 1925. - Elekes 1956. - Mo. hadtört. I:112.

fekete sereg