Magyar Katolikus Lexikon > F > főpenitenciárius


főpenitenciárius (lat. poenitentiarius maximus, magnus, generalis): az →Apostoli Poenitentiaria bíboros elnöke.